Підготовка бакалаврів за освітньою програмою «Міжнародні відносини»


Профільна кафедракафедра міжнародних відносин, міжнародної інформації та безпеки
Опис освітньої програми


Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

1 курс

Назва дисципліни Викладач Анот. Роб.пр. НМКД Syllab.
Вступ до фаху Солових Є.М. PDF
Політична географія світу Андрієвський Т.Г. PDF PDF
Основи наукових досліджень Філатова О.Є. PDF PDF PDF
Інформатика Лубенець С.В. PDF PDF PDF PDF
Історія міжнародних відносин Ченчик Д.В. PDF PDF PDF PDF
Країнознавчі студії Файєр О.А. PDF PDF PDF PDF
Основи економічної теорії Лазаренко В.Є.

Також викладаються «Історія України», «Логіка» , «Українська мова (за професійним спрямуванням», «Іноземна мова», «Основи соціології» , «Основи психології» фахівцями профільних факультетів університету.

2 курс


Назва дисципліни Викладач Анот. Роб.пр. НМКД Syllab.
Міжнародна інтеграція та глобалізація Вінникова Н.А. PDF PDF PDF
Комп’ютерний дизайн Чала О.В. PDF PDF PDF
Правознавство Лемішко Ю.М. PDF PDF
Командоутворення Доценко О.М. PDF PD
Теорія міжнародних відносин Миколенко Д.В. PDF PDF PDF
Спічрайтинг Хижняк О.В. PDF PDF
Тайм-менеджмент Миколенко О.П. PDF PDF
Конфліктологія та теорія переговорів в МВ Комарова Т.Г. PDF PDF PDF
Світова економіка Марченко І.С. PDF
Офіс-менеджмент Страпчук С.І. PDF
Ділові сучасні документи і кореспонденція Федорова Г.Ю. PDF PDF PDF

Також викладаються «Політологія», «Іноземна мова», «Друга іноземна мова», «Конфлікт-менеджмент», «Філософія» фахівцями профільних факультетів університету та міжфакультетські дисципліни за вибором.

3 курс


Назва дисципліни Викладач Анот. Роб.пр. НМКД Syllab.
Механізми регулювання МВ Солових В.П. PDF
Суспільні комунікації Хижняк Л.М. PDF PDF PDF
Зовнішньополітичні стратегії та доктрини Ченчик Д.В. PDF PDF
Сучасні тенденції розвитку світової політики Солових В.П. PDF
Командоутворення Доценко О.М. PDF
Міжнародна інформація Харченко І.М. PDF PDF PDF PDF
Прес-служба зовнішньополітичних відомств Солових Є.М. PDF PDF
Дипломатичні візити та переговори Кліпкова Г.О. PDF PDF
Політичні комунікації Кліпкова Г.О. PDF
Організація роботи дипломатичних та консульських установ Крютченко М.Л. PDF
Сучасні міжнародні відносини Андрієвський Т.Г. PDF PDF PDF
Інформаційне суспільство Комарова Т.Г. PDF PDF PDF
Селф-брендинг Миколенко О.П. PDF
Електронне врядування Солових В.П. PDF PDF
Спільна політика безпеки та оборони ЄС Солових Є.М. PDF PDF PDF
Україна в системі міжнародної безпеки Андрієвський Т.Г. PDF PDF PDF
Зв’язки з громадкістью у міжнародних відносинах Чернишова Л.О. PDF PDF PDF PDF
Засоби масової інформації та комунікації Чернишова Л.О. PDF PDF PDF PDF

Також викладаються «Друга іноземна мова (німецька або французька або іспанська або італійська)», «Іноземна мова спеціальності та фаховий переклад» фахівцями профільних факультетів університету та міжфакультетські дисципліни за вибором, студенти проходять виробничу практику.

4 курс


Назва дисципліни Викладач Анот. Роб.пр. НМКД Syllab.
Основи переговорного процесу Алексєєва Т.І. PDF PDF PDF
Багатостороння дипломатія і дипломатія міжнар. організацій Алексєєва Т.І. PDF PDF PDF
«М’яка сила» в МВ Солових Є.М. PDF PDF
Ядерне стримування у світовій політиці Ченчик Д.В. PDF
Національно-етнічні проблеми в міжнародних відносинах Миколенко Д.В. PDF PDF PDF
Основи геополітики та геостратегії Застава І.В. PDF PDF PDF
Інформаційно-аналітична діяльність в МВ Харченко І.М. PDF PDF PDF
Військово-політичні проблеми в міжнародних відносинах Миколенко Д.В. PDF PDF PDF
ООН в системі сучасних МВ Здоровко С.Ф. PDF PDF PDF
Дипломатичний протокол та етикет Рєзніков В.В. PDF PDF

Також викладаються «Друга іноземна мова (німецька або французька або іспанська)», «Іноземна мова спеціальності та фаховий переклад» фахівцями профільних факультетів університету та міжфакультетські дисципліни за вибором, студенти проходять перекладацьку практику (без відриву від навчання), складають комплексний атестаційний екзамен за фахом, захищають кваліфікаційні роботи в ЕК.