Підготовка бакалаврів за освітньою програмою «Міжнародні відносини»


Профільна кафедракафедра міжнародних відносин, міжнародної інформації та безпеки
Опис освітньої програми


Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

1 курс

Назва дисципліни Викладач Анот. Роб.пр. НМКД Syllab.
Вступ до фаху Солових Є.М. PDF
Політична географія світу Андрієвський Т.Г.
Основи наукових досліджень Філатова О.Є.
Інформатика Лубенець С.В. PDF PDF PDF PDF
Історія міжнародних відносин Ченчик Д.В. PDF PDF PDF
Країнознавчі студії Файєр О.А. PDF PDF PDF PDF
Основи економічної теорії Лазаренко В.Є.

Також викладаються «Історія України», «Логіка», «Українська мова (за професійним спрямуванням», «Іноземна мова», «Основи соціології», «Основи психології» фахівцями профільних факультетів університету.

2 курс


Назва дисципліни Викладач Анот. Роб.пр. НМКД Syllab.
Міжнародна інтеграція та глобалізація Вінникова Н.А. PDF
Комп’ютерний дизайн Чала О.В. PDF
Правознавство Лемішко Ю.М.
Командоутворення Доценко О.М.
Теорія міжнародних відносин Миколенко Д.В.
Спічрайтинг Хижняк О.В. PDF PDF
Тайм-менеджмент Миколенко О.П. PDF
Конфліктологія та теорія переговорів в МВ Комарова Т.Г.
Світова економіка Марченко І.С.
Офіс-менеджмент Страпчук С.І.
Ділові сучасні документи і кореспонденція Федорова Г.Ю. PDF PDF

Також викладаються «Політологія», «Іноземна мова», «Друга іноземна мова», «Конфлікт-менеджмент», «Філософія» фахівцями профільних факультетів університету та міжфакультетські дисципліни за вибором.

3 курс


Назва дисципліни Викладач Анот. Роб.пр. НМКД Syllab.
Механізми регулювання МВ Солових В.П. PDF
Суспільні комунікації Хижняк Л.М. PDF
Зовнішньополітичні стратегії та доктрини Ченчик Д.В.
Сучасні тенденції розвитку світової політики Солових В.П. PDF
Командоутворення Доценко О.М.
Міжнародна інформація Харченко І.М. PDF PDF PDF PDF
Прес-служба зовнішньополітичних відомств Солових Є.М. PDF
Дипломатичні візити та переговори Кліпкова Г.О.
Політичні комунікації Кліпкова Г.О.
Організація роботи дипломатичних та консульських установ Крютченко М.Л. PDF
Сучасні міжнародні відносини Андрієвський Т.Г.
Інформаційне суспільство Комарова Т.Г.
Селф-брендинг Миколенко О.П.
Електронне врядування Солових В.П. PDF
Спільна політика безпеки та оборони ЄС Солових Є.М. PDF
Україна в системі міжнародної безпеки Андрієвський Т.Г.
Зв’язки з громадкістью у міжнародних відносинах Чернишова Л.О. PDF
Засоби масової інформації та комунікації Чернишова Л.О.

Також викладаються «Друга іноземна мова (німецька або французька або іспанська або італійська)», «Іноземна мова спеціальності та фаховий переклад» фахівцями профільних факультетів університету та міжфакультетські дисципліни за вибором, студенти проходять виробничу практику.

4 курс


Назва дисципліни Викладач Анот. Роб.пр. НМКД Syllab.
Основи переговорного процесу Алексєєва Т.І. PDF PDF PDF
Багатостороння дипломатія і дипломатія міжнар. організацій Алексєєва Т.І. PDF PDF PDF
«М’яка сила» в МВ Солових Є.М. PDF PDF
Ядерне стримування у світовій політиці Ченчик Д.В.
Національно-етнічні проблеми в міжнародних відносинах Миколенко Д.В.
Основи геополітики та геостратегії Застава І.В. PDF PDF
Інформаційно-аналітична діяльність в МВ Харченко І.М. PDF PDF PDF
Військово-політичні проблеми в міжнародних відносинах Миколенко Д.В.
ООН в системі сучасних МВ Здоровко С.Ф. PDF PDF
Дипломатичний протокол та етикет Рєзніков В.В. PDF PDF

Також викладаються «Друга іноземна мова (німецька або французька або іспанська)», «Іноземна мова спеціальності та фаховий переклад» фахівцями профільних факультетів університету та міжфакультетські дисципліни за вибором, студенти проходять перекладацьку практику (без відриву від навчання), складають комплексний атестаційний екзамен за фахом, захищають кваліфікаційні роботи в ЕК.

Яндекс.Метрика