Підготовка бакалаврів за освітньою програмою «Міжнародні відносини»


Профільна кафедракафедра міжнародних відносин, міжнародної інформації та безпеки
Опис освітньої програми


Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

1 курс

Назва дисципліни Викладач Анот. Роб.пр. НМКД Syllab.
Вступ до фаху Кліпкова Г.О. PDF PDF PDF
Політична географія світу Федорова Г.Ю. PDF PDF PDF PDF
Основи наукових досліджень Миколенко О.П. PDF PDF PDF PDF
Інформатика Лубенець С.В. PDF PDF PDF PDF
Історія міжнародних відносин Ченчик Д.В. PDF PDF PDF
Країнознавчі студії Файєр О.А. PDF PDF PDF PDF
Основи економічної теорії Соболєва М.В. PDF PDF PDF PDF

Також викладаються «Історія України», «Логіка», «Українська мова (за професійним спрямуванням», «Іноземна мова» фахівцями профільних факультетів університету.

2 курс


Назва дисципліни Викладач Анот. Роб.пр. НМКД Syllab.
Актуальні проблеми глобалізації та європейської інтеграції Вінникова Н.А. PDF PDF PDF
Веб-дизайн Чала О.В. PDF PDF PDF
Зовнішня політика держави Солових Є.М. PDF PDF
Міжнародне публічне право Новікова Л.В. PDF PDF PDF
Теорія міжнародних відносин Кліпкова Г.О. PDF PDF PDF PDF
Спічрайтинг Хижняк О.В. PDF PDF
Інформаційні кампанії в МВ Чернишова Л.О. PDF PDF PDF PDF
Мобільний медіаконтент Проценко М.В. PDF
Інформаційна політика Андрієвський Т.Г. PDF PDF PDF PDF
Міжнародні інформаційні відносини Лемішко Ю.М. PDF PDF PDF

Також викладаються «Політологія», «Іноземна мова», «Друга іноземна мова», «Тайм-менеджмент», «Конфлікт-менеджмент», «Офіс-менеджмент», «Менеджмент проєктів» фахівцями профільних факультетів університету та міжфакультетські дисципліни за вибором.

3 курс


Назва дисципліни Викладач Анот. Роб.пр. НМКД Syllab.
Проблеми нац. безпеки та контроль над озброєнням Солових В.П. PDF
Інтеграційні процеси в сучасних МВ Матюшенко І.Ю. PDF
Міжнародні організації Чернишова Л.О. PDF PDF PDF PDF
Міжнародні відносини та світова політика ХХ ст. Солових В.П. PDF PDF PDF PDF
Сучасні тенденції світових МВ Баталов О.А. PDF PDF PDF
Міжнародна інформація Харченко І.М. PDF PDF PDF PDF
Дипломатична та консульська служба Федорова Г.Ю. PDF PDF PDF
Дипломатична кореспонденція Федорова Г.Ю. PDF PDF PDF PDF
Міжнародний тероризм як загроза МВ Новікова Л.В. PDF PDF
Міжнародні конференції та міжнародне
посередництво у вирішенні конфліктів
Мовчан У.І. PDF PDF PDF PDF
Етикет дипломатичного і ділового спілкування Андрієвський Т.Г. PDF PDF PDF

Також викладаються «Друга іноземна мова (німецька або французька або іспанська або італійська)», «Іноземна мова спеціальності та фаховий переклад» фахівцями профільних факультетів університету та міжфакультетські дисципліни за вибором, студенти проходять виробничу практику.

4 курс


Назва дисципліни Викладач Анот. Роб.пр. НМКД Syllab.
Інформаційна безпека та інформаційні війни Каплін О.Д. PDF PDF PDF
Основи переговорного процесу Алексєєва Т.І. PDF PDF PDF
Багатостороння дипломатія і дипломатія міжнар. організацій Алексєєва Т.І. PDF PDF PDF
Спільна зовінішня політика та політика безпеки ЄС Солових Є.М. PDF PDF
«М’яка сила» в МВ Солових Є.М. PDF PDF
Енергетична безпека та дипломатія в МВ Новікова Л.В.
Національно-етнічні проблеми в міжнародних відносинах Застава І.В. PDF
Основи геополітики та геостратегії Застава І.В. PDF PDF
Інформаційно-аналітична діяльність в МВ Харченко І.М. PDF PDF PDF
Міжнародні конфлікти та шляхи їх врегулювання Андрієвський Т.Г. PDF PDF PDF
ООН в системі сучасних МВ Здоровко С.Ф. PDF PDF
Дипломатичний протокол та етикет Рєзніков В.В. PDF PDF

Також викладаються «Друга іноземна мова (німецька або французька або іспанська)», «Іноземна мова спеціальності та фаховий переклад» фахівцями профільних факультетів університету та міжфакультетські дисципліни за вибором, студенти проходять перекладацьку практику (без відриву від навчання), складають комплексний атестаційний екзамен за фахом, захищають кваліфікаційні роботи в ЕК.

Яндекс.Метрика