Підготовка бакалаврів за освітньою програмою «Міжнародні відносини»


Профільна кафедракафедра міжнародних відносин, міжнародної інформації та безпеки


Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

1 курс

PDF
Назва дисципліни Викладач Анот. Роб.пр. НМКД Syllab.
Вступ до фаху Кліпкова Г.О. PDF PDF PDF
Історія української та зарубіжної культури Філатова О.Є. PDF PDF PDF PDF
Політична географія світу Ханова О.В. PDF PDF PDF PDF
Основи наукових досліджень Доценко О.М. PDF PDF PDF
Конфліктологія та теорія переговорів Мовчан У.І. PDF PDF PDF PDF
Інформатика Лубенець С.В. PDF PDF PDF
Історія дипломатії та зовнішньої політики Філатова О.Є. PDF PDF PDF PDF
Країнознавчі студії Файєр О.А. PDF PDF PDF PDF

На 1 курсі також викладаються «Історія України», «Релігієзнавство», «Основи економічної теорії», «Правознавство», «Іноземна мова» фахівцями профільних факультетів університету.

2 курс


Назва дисципліни Викладач Анот. Роб.пр. НМКД Syllab.
Теорія та практика комунікацій Федорова Г.Ю. PDF PDF PDF
Міжнародні відносини та світова політика Застава І.В. PDF PDF PDF
Сучасний світ і проблеми глобалізації Застава І.В. PDF PDF
Міжнародне публічне право Новікова Л.В. PDF PDF PDF
Теорія міжнародних відносин Кліпкова Г.О. PDF PDF PDF
Україна в системі міжнародної безпеки Здоровко С.Ф. PDF PDF PDF
Культура міжнародного спілкування та професійна етика Хижняк Л.М. PDF PDF PDF
Міжнар. організації та міжнар. співробітництво в сфері міграції Баталов О.А. PDF

На 2 курсі також викладаються «Політологія», «Філософія», «Іноземна мова», «Міжнародні економічні відносини», «Риторика та ораторське мистецтво» фахівцями профільних факультетів університету та міжфакультетські дисципліни за вибором, студенти проходять комп'ютерну практику.

3 курс


Назва дисципліни Викладач Анот. Роб.пр. НМКД Syllab.
Право міжнародної безпеки Здоровко С.В. PDF PDF PDF
Інтеграційні процеси в сучасних МВ Марченко І.С. PDF PDF PDF PDF
Міжнародні організації Чернишова Л.О. PDF PDF PDF PDF
Міжнародні відносини та світова політика ХХ ст. Солових В.П. PDF PDF PDF PDF
Сучасні тенденції світових МВ Баталов О.А. PDF PDF PDF
Міжнародна інформація Харченко І.М. PDF PDF PDF
Дипломатична та консульська служба Федорова Г.Ю. PDF
Дипломатична кореспонденція Федорова Г.Ю. PDF PDF
Міжнародний тероризм як загроза МВ Новікова Л.В. PDF PDF
Міжнародні конференції та міжнародне
посередництво у вирішенні конфліктів
Мовчан У.І. PDF PDF PDF PDF

На 3 курсі також викладаються «Друга іноземна мова», «Іноземна мова спеціальності та фаховий переклад» фахівцями профільних факультетів університету та міжфакультетські дисципліни за вибором, студенти проходять виробничу практику.

Яндекс.Метрика