Бакалаврат: освітня програма «Міжнародні відносини та регіональні студії»


Галузь знань: 29 «Міжнародні відносини»
Спеціальність: 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»
Освітня програма: «Міжнародні відносини та регіональні студії»
Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський)
Освітня кваліфікація: бакалавр міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій, міжнародні відносини та регіональні студії;

Випускова кафедра: туристичного бізнесу та країнознавства
Адреса: майдан Свободи, 6, 61022, Харків
Телефон: +38 (057) 707-53-06
E-mail: turbiz@karazin.ua


Пам’ятка абітурієнту
Перелік навчальних дисциплін


ПРО ПРОФЕСІЮ

Становлення України як суверенної, незалежної держави і пов'язаний із цим соціально-економічний та суспільно-політичний розвиток дають підстави стверджувати про невпинне зростання ролі та функцій фахівців у сфері міжнародних відносин. Потребу в таких фахівцях мають нині не тільки державні структури – посольства, консульства, торговельні представництва України за кордоном, а й компанії, які здійснюють зовнішньоекономічну діяльність, банки та інші фінансові установи, засоби масової інформації, що висвітлюють міжнародну проблематику.

Освітня програма «Міжнародні відносини та регіональні студії» сполучає всебічне вивчення міжнародних відносин як академічної дисципліни і політичної практики з глибоким розуміння одного або декількох ключових регіонів світу.

Курс навчання передбачає оволодіння знаннями з географії, історії, соціального, економічного, політичного, релігійного і культурного розвитку країн та регіонів світу з метою глибшого розуміння суті геополітичного середовища у відповідному регіоні світу, геополітичної детермінації, геополітичних інтересів і геополітичних впливів на зовнішню політику тих або інших країн. Отриманий спектр знань дозволяє фахівцям розуміти особливості та традиції політичної поведінки кожної країни, об’єктивні потреби і об’єктивні можливості розвитку міжнародних стосунків, що дозволяє прогнозувати і моделювати розвиток міжнародного життя.

ПРО КАР’ЄРУ

Випускники освітньої програми «Міжнародні відносини та регіональні студії» можуть займатися інформаційно-аналітичною, консультативною, експертною діяльності щодо особливостей розвитку окремих країн і регіонів у сфері міжнародних відносин, державного управління, в приватних чи громадських організаціях, а також науково-педагогічною або науково-дослідною діяльністю.

Випускники спеціальності «Міжнародні відносини та регіональні студії» можуть займати наступні посади:

 • дипломатичний представник (посол) при посольствах України закордоном, спеціальних місіях, представництвах України у міжнародних організаціях;
 • працівник консульських установ України;
 • працівник державних центральних та місцевих органів влади і самоврядування;
 • працівник міжнародних організацій, міжнародних органів;
 • аналітик міжнародної сфери;
 • аналітик внутрішньодержавних політичних та економічних процесів;
 • референт прес-служби зовнішньополітичних відомств та дипломатичних установ;
 • фахівець зі зв’язків з громадськістю та пресою(PR-менеджер, іміджмейкер, кризовий менеджер, стратегічний менеджер);
 • експерт-консультант із суспільно-політичних питань;
 • викладач вищого навчального закладу, науковий співробітник-політолог;
 • організатор міжнародного туризму.
 • аташе;
 • дипломатичний агент;
 • дипломатичний кур’єр;
 • експерт із суспільно-політичних питань країн/регіонів;
 • консультант із суспільно-політичних питань країн/регіонів;
 • консультант із суспільно-політичних питань (в партіях та інших громадських організаціях);
 • політичний оглядач;
 • гід-перекладач, перекладач;
 • викладач вищого навчального закладу;
 • консультант рекламних агентств;
 • науковий співробітник (політологія);
 • міжнародник-аналітик.

ПРО ПЕРЕВАГИ НАВЧАННЯ

Навчання за освітньою програмою «Міжнародні відносини та регіональні студії» відкриває низку можливостей та має наступні переваги:

 • Біля 2200 академічних годин відводиться для опанування іноземних мов: китайської мови як основної іноземної мови; англійської, німецької та французької як другої іноземної мови за вибором студента. Загальна кількість годин з викладання китайської мови відповідає підготовці перекладача.
 • Високий рівень викладання іноземних мов, у тому разі китайської як основної мови, забезпечує кафедра ділової іноземної мови та перекладу, яка має традиції і досвід навчання студентів іноземним мовам.
 • Забезпеченню високої якості вивчення мов та сходознавчої освіти сприяє щільна співпраця факультету міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу з Інститутом Конфуція, який діє в університеті з 2009 року. Місія Інституту Конфуція – сприяти зростанню розуміння Китаю та китайської культури в усьому світі, розвивати дружні взаємини Китаю з іншими країнами, зокрема з Україною. Взаємодія з Інститутом Конфуція орієнтована на специфіку співпраці випускників з Китаєм. Зокрема, студенти мають можливість проходити навчання в культурно-освітній літній школі, стажування у вищих навчальних закладах Китайської Народної Республіки тощо.
 • Наші студенти мають широкий доступ до міжнародних програм академічної мобільності (паралельного навчання або стажування в вузах інших країн), до міжнародних грантів та інших освітніх та наукових проектів.
 • Під час навчання студенти мають можливості слухати лекції, брати участь у семінарах та тренінгах відомих українських та зарубіжних науковців та дипломатів.
 • Наші студенти активно залучаються до наукової роботи, беруть участь у наукових конференціях та круглих столах з міжнародно-дипломатичної проблематики. Більшість студентів мають власні наукові публікації з різних аспектів міжнародного життя.
 • Бакалавр з країнознавства може продовжити навчання в магістратурі, а після – вступити до аспірантури, захистити кандидатську та докторську дисертацію.

Презентація освітньої програми

Яндекс.Метрика