Підготовка бакалаврів за освітньою програмою «Міжнародні відносини та регіональні студії»


Профільна кафедра кафедра туристичного бізнесу та країнознавства

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

1 курс


Назва дисципліни Викладач Анот. Роб.пр. НМКД Syllab.
Основи наукових досліджень Юрченко С.О. PDF PDF PDF
Ділові сучасні документи та кореспонденція Мірошниченко Т.М. PDF PDF PDF
Політична географія світу Грицак Ю.П. PDF PDF PDF
Основи світової політики Безрук О.О. PDF PDF PDF PDF
Політичний розвиток та політичні системи країн світу Шаповаленко М.В. PDF
Вступ до спеціальності Парфіненко А.Ю. PDF PDF PDF
Історія міжнародних відносин Лиман С.І. PDF PDF PDF

На 1-му курсі також викладаються «Історія України», «Історія української та зарубіжної культури», «Основи економічної теорії», «Політологія», «Інформатика», «Іноземна мова (китайська)» фахівцями профільних факультетів університету.

2 курс


Назва дисципліни Викладач Анот. Роб.пр. НМКД Syllab.
Країнознавство Панасенко Г.С.,
Онацький М.Ю.
PDF PDF PDF
Теорія міжнародних відносин Алексєєва Т.І. PDF PDF PDF PDF
Інформаційні мережі та бази даних в міжнародних відносинах Грицак Ю.П. PDF PDF PDF
Міжнародні організації Алексєєва Т.І. PDF PDF PDF PDF
Міжнародні відносини на пострадянському просторі Онацький М.Ю. PDF PDF PDF
Теорія та практика комунікацій Панасенко Г.С. PDF PDF PDF

На 2-му курсі також викладаються «Філософія», «Правознавство», «Історія та культура Китаю», «Міжнародне право», «Іноземна мова (китайська)» фахівцями профільних факультетів університету та міжфакультетські дисципліни за вибором студентів, студенти проходять комп’ютерну практику.

3 курс


Назва дисципліни Викладач Анот. Роб.пр. НМКД Syllab.
Конфліктологія та теорія переговорів Панасенко Г.С. PDF PDF PDF
Міжнародні відносини та світова політика Лиман С.І. PDF PDF PDF
Міжнародна інформація Баранова В.В. PDF PDF
Міжнародні економічні відносини Шамара І.М. PDF PDF PDF
Основи міжнародної безпеки Безрук О.О. PDF PDF PDF PDF
Зовнішня політика США Онацький М.Ю. PDF PDF PDF
Зовнішня політика України Онацький М.Ю. PDF PDF PDF
Зовн. політика країн Центр-Сх. та Пд-Сх. Європи Дедурін Г.Г. PDF PDF PDF PDF
Організація міжнародного туризму Юрченко С.О. PDF PDF PDF

На 3-му курсі також викладаються «Іноземна мова спеціальності та фаховий переклад», «Друга іноземна мова (англійська)» фахівцями профільних факультетів університету та міжфакультетські дисципліни за вибором студентів, студенти проходять виробничу практику.

4 курс


Назва дисципліни Викладач Анот. Роб.пр. НМКД Syllab.
Дипломатична та консульська служба Станчев М.Г. PDF PDF
Дипломатичний протокол і етикет Станчев М.Г. PDF PDF
ЄС та політика сусідства Онацький М.Ю. PDF PDF PDF
Актуальні проблеми МВ та світової політики Дедурін Г.Г. PDF PDF PDF PDF
Інформаційно-аналітична діяльність в МВ Баранова В.В. PDF PDF
Дипломатія та розвідка Лиман С.І. PDF PDF PDF
Китай та країни Східної Азії у світовій політиці Тумаков О.І. PDF PDF PDF
Актуальні проблеми МВ в Латинській Америці Онацький М.Ю. PDF PDF PDF
Процеси модернізації в країнах Азії та Африки Баранова В.В. PDF PDF PDF PDF

На 4-му курсі також викладається «Іноземна мова спеціальності та фаховий переклад». Також студенти проходять перекладацьку практику (без відриву від навчання).

У 8 семестрі бакалаври складають комплексний атестаційний екзамен за фахом, захищають дипломні роботі в ЕК.

Яндекс.Метрика