Підготовка бакалаврів за освітньою програмою «Міжнародні відносини та регіональні студії»


Профільна кафедра кафедра туристичного бізнесу та країнознавства
Опис освітньої програми


Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

1 курс


Назва дисципліни Викладач Анот. Роб.пр. НМКД Syllab.
Основи наукових досліджень Юрченко С.О. PDF PDF PDF PDF
Міжнародна інформація Мірошниченко Т.М. PDF PDF PDF PDF
Європейська та євроатлантична інтеграція Михальська В.В. PDF PDF PDF PDF
Теорія міжнародних відносин Миколенко Д.В. PDF PDF PDF PDF
Зовнішня політика України Михальська В.В. PDF PDF PDF PDF
Вступ до спеціальності Парфіненко А.Ю. PDF PDF PDF PDF
Історія міжнародних відносин Лиман С.І. PDF PDF PDF PDF
Міжнародне право Новікова Л.В. PDF PDF

На 1-му курсі також викладаються «Історія України», «Історія української та зарубіжної культури», «Правознавство», «Політологія», «Іноземна мова (китайська)» фахівцями профільних факультетів університету.

2 курс


Назва дисципліни Викладач Анот. Роб.пр. НМКД Syllab.
Міжнародне регіонознавство Панасенко Г.С. PDF PDF PDF PDF
Інформаційні мережі та бази даних в МВ Мірошниченко Т.М. PDF PDF PDF PDF
Міжнародні організації Алексєєва Т.І. PDF PDF PDF PDF
Міжнародні відносини на пострадянському просторі Онацький М.Ю. PDF PDF PDF PDF
Теорія та практика комунікацій Панасенко Г.С. PDF PDF PDF PDF
Міжнародне право Новікова Л.В. PDF PDF
Історія та культура Китаю Каплін О.Д. PDF PDF PDF PDF
Теорія міжнародних відносин Миколенко Д.В. PDF PDF PDF PDF

На 2-му курсі також викладаються «Філософія», «Правознавство», «Іноземна мова (китайська)», «Друга іноземна мова» (англійська) фахівцями профільних факультетів університету та міжфакультетські дисципліни за вибором студентів, студенти проходять комп’ютерну практику.

3 курс


Назва дисципліни Викладач Анот. Роб.пр. НМКД Syllab.
Конфліктологія та теорія переговорів Панасенко Г.С. PDF PDF PDF PDF
Міжнародні відносини та світова політика Лиман С.І. PDF PDF PDF PDF
Міжнародна інформація Баранова В.В. PDF PDF PDF PDF
Міжнародні економічні відносини Шамара І.М. PDF PDF PDF PDF
Основи міжнародної безпеки Безрук О.О. PDF PDF PDF PDF
Зовнішня політика США Онацький М.Ю. PDF PDF PDF PDF
Зовнішня політика України Михальська В.В. PDF PDF PDF PDF
Зовн. політика країн Центр-Сх. та Пд-Сх. Європи Дедурін Г.Г. PDF PDF PDF PDF
Організація міжнародного туризму Юрченко С.О. PDF PDF PDF PDF

На 3-му курсі також викладаються «Іноземна мова спеціальності та фаховий переклад», «Друга іноземна мова (англійська)» фахівцями профільних факультетів університету та міжфакультетські дисципліни за вибором студентів, студенти проходять виробничу практику.

4 курс


Назва дисципліни Викладач Анот. Роб.пр. НМКД Syllab.
Дипломатична та консульська служба Станчев М.Г. PDF PDF PDF PDF
Дипломатичний протокол і етикет Станчев М.Г. PDF PDF PDF PDF
ЄС та політика сусідства Онацький М.Ю. PDF PDF PDF PDF
Актуальні проблеми МВ та світової політики Дедурін Г.Г. PDF PDF PDF PDF
Інформаційно-аналітична діяльність в МВ Баранова В.В. PDF PDF PDF PDF
Дипломатія та розвідка Лиман С.І. PDF PDF PDF PDF
Китай та країни Сходу у світовій політиці Тумаков О.І. PDF PDF PDF PDF
Актуальні проблеми МВ в Латинській Америці Онацький М.Ю. PDF PDF PDF PDF
Процеси модернізації в країнах Азії та Африки Тумаков О.І. PDF PDF PDF PDF

На 4-му курсі також викладаються «Іноземна мова спеціальності та фаховий переклад», «Друга іноземна мова» (англійська). Також студенти проходять перекладацьку практику (без відриву від навчання). У 8 семестрі бакалаври складають комплексний атестаційний екзамен за фахом, захищають кваліфікаційні роботи в ЕК.

Яндекс.Метрика