Підготовка бакалаврів за освітньою програмою «Міжнародні відносини та регіональні студії»


Профільна кафедра кафедра туристичного бізнесу та країнознавства
Опис освітньої програми


Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

1 курс


Назва дисципліни Викладач Анот. Роб.пр. НМКД Syllab.
Основи наукових досліджень Панова І.О. PDF PDF PDF PDF
Міжнародна інформація Мірошниченко Т.М. PDF PDF PDF PDF
Європейська та євроатлантична інтеграція Сичова В.В. PDF PDF PDF PDF
Теорія міжнародних відносин Лиман С.І. PDF PDF PDF PDF
Зовнішня політика України Михальська В.В. PDF PDF PDF PDF
Вступ до спеціальності Парфіненко А.Ю. PDF PDF PDF PDF
Історія міжнародних відносин Лиман С.І. PDF PDF PDF PDF
Міжнародне право Файєр О.І.

Також викладаються «Історія України», «Історія української та зарубіжної культури», «Правознавство», «Політологія», «Іноземна мова (китайська)» фахівцями профільних факультетів університету.

2 курс


Назва дисципліни Викладач Анот. Роб.пр. НМКД Syllab.
Міжнародне регіонознавство Панасенко Г.С.,
Онацький М.Ю.
PDF PDF PDF PDF
Інформаційні мережі та бази даних в МВ Мірошниченко Т.М. PDF PDF PDF PDF
Міжнародні організації Панова І.О. PDF PDF PDF PDF
Політичний розвиток та політичні системи країн світу Панасенко Г.С. PDF PDF PDF PDF
Теорія та практика комунікацій Панасенко Г.С. PDF PDF PDF PDF
Основи міжнародної безпеки Панова І.О. PDF PDF PDF PDF
Історія та культура Китаю Каплін О.Д. PDF PDF PDF PDF
Інтеграційні процеси в сучасних МВ Кучечук Л.В. PDF PDF PDF PDF
Цивілізації світу Онацький М.Ю. PDF PDF PDF PDF
Основи економічної теорії Архієреєв С.І.,
Кондратенко Н.Д.
PDF
Соціально-економічна географія Шамара І.М. PDF PDF PDF PDF
Політико-правові ситеми Азії і Африки Тумаков О.І. PDF PDF PDF PDF
Суспільно-політичні трансформації країн Сходу Баранова В.В. PDF PDF PDF

Також викладаються «Філософія», «Іноземна мова (китайська)» фахівцями профільних факультетів університету та міжфакультетські дисципліни за вибором, студенти проходять комп’ютерну практику.

3 курс


Назва дисципліни Викладач Анот. Роб.пр. НМКД Syllab.
Конфліктологія та теорія переговорів Панасенко Г.С. PDF PDF PDF PDF
Міжнародні відносини та світова політика Лиман С.І. PDF PDF PDF PDF
Міжнародна інформація Баранова В.В. PDF PDF PDF PDF
Міжнародні економічні відносини Шамара І.М. PDF PDF PDF PDF
Основи міжнародної безпеки Кучечук Л.В. PDF PDF PDF PDF
Зовнішня політика США Онацький М.Ю. PDF PDF PDF PDF
Зовнішня політика України Михальська В.В. PDF PDF PDF PDF
Зовн. політика країн Центр-Сх. та Пд-Сх. Європи Онацький М.Ю. PDF PDF PDF PDF
Організація міжнародного туризму Парфіненко А.Ю. PDF PDF PDF PDF

Також викладаються «Іноземна мова спеціальності та фаховий переклад», «Друга іноземна мова (англійська)» фахівцями профільних факультетів університету та міжфакультетські дисципліни за вибором, студенти проходять виробничу практику.

4 курс


Назва дисципліни Викладач Анот. Роб.пр. НМКД Syllab.
Дипломатична та консульська служба Станчев М.Г. PDF PDF PDF PDF
Дипломатичний протокол і етикет Станчев М.Г. PDF PDF PDF PDF
ЄС та політика сусідства Онацький М.Ю. PDF PDF PDF PDF
Актуальні проблеми МВ та світової політики Лиман С.І. PDF PDF PDF PDF
Інформаційно-аналітична діяльність в МВ Баранова В.В. PDF PDF PDF PDF
Дипломатія та розвідка Лиман С.І. PDF PDF PDF PDF
Китай та країни Сходу у світовій політиці Тумаков О.І. PDF PDF PDF PDF
Актуальні проблеми МВ в Латинській Америці Онацький М.Ю. PDF PDF PDF PDF
Політико-правові системи Азії та Африки Тумаков О.І. PDF PDF PDF PDF

Також викладаються «Іноземна мова спеціальності та фаховий переклад», «Друга іноземна мова» (англійська). Також студенти проходять перекладацьку практику (без відриву від навчання), складають комплексний атестаційний екзамен за фахом, захищають кваліфікаційні роботи в ЕК.