Посохов Іван Сергійович


кандидат історичних наук, доцент кафедри туристичного бізнесу

Профіль у Google Академії
ORCID ID
Профіль у ResearchGate

Контактна інформація:

Телефон: +38 (057) 707-53-06
Адреса: к. 366a, майдан Свободи 6, м. Харків, 61022
E-mail: ivanposokhov@karazin.ua

Наукові інтереси:

туризмознавство, управління регіональним розвитком туризму, туристичне краєзнавство, історичні реконструкції в туризмі, історія Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна

Курси, що викладаються:

 1. Туристичне краєзнавство
 2. Історія туризму
 3. Музейний менеджмент та маркетинг
 4. Організація виставково-ярмаркової діяльністі в туризмі
Основні публікації:

 1. Посохов І.С. Історичні реконструкції як перспективний напрямок подієвого туризму в Україні / І.С. Посохов // Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід / Матеріали ювілейної Х міжнародної наукової конференції. – Львів, 2016. – С. 330-335.
 2. Посохов І.С. Харківські меморабілії: огляд сувенірної продукції міста / І.С. Посохов // Туристичний бізнес: світові тенденції та національні пріоритети. Матеріали VI міжнародної науково-практичної конференції 20 листопада 2015 року. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2015. – С. 89-92.
 3. Посохов І.С. Сполучені Штати Америки // Туристична політика зарубіжних країн : підручник / кол. авт.; за ред. А. Ю. Парфіненка. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2015. – С. 31-46.
 4. Посохов І.С. Історичні реконструкції в туристичній практиці та політиці пам’яті / І.С. Посохов // Гілея: науковий вісник: Збірник наукових праць. – К., 2015. Вип. 100. – 2015. – С. 87-92.
 5. Посохов І.С. Історія розвитку туризму в Німеччині: досвід для України / І.С. Посохов // Гілея: науковий вісник: Збірник наукових праць. – К., 2015. Вип. 99. – 2015. – С. 56-60.
 6. Посохов І.С. Розвиток індустрії туризму Німеччини: досвід для України / І.С. Посохов // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія «Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм. – Х: ХНУ, 2014. – Вип. 2. – № 1086. – С. 179-184.
 7. Посохов І.С. «Історичні реконструкції» як форма культурно-пізнавального туризму: теоретичні аспекти / І.С. Посохов // Географія та туризм: Наук. зб. – К.: Альфа-ПІК, 2014. – Вип. 28. – С. 103-111.
 8. Посохов І.С. Студентство університетів Російської імперії XIX – початку ХХ ст.: становлення та еволюція субкультури / І.С. Посохов. – Х.: «Раритети України», 2013. – 276 с.
 9. Posokhov I.S. The development of “age” and “subculture” tourism in Ukraine: the study of foreign experience / I.S. Posokhov // Science and Education a New Dimension. Humanities and Social Science. – 2013. – Vol. 6. – P. 147-151.
 10. Посохов І.С. Харківські меморабілії: сувенірна продукція міста напередодні Євро-2012 / І.С. Посохов // Вісник Львівського Університету. Серія географічна. – 2013. – Випуск 43, Частина 1. – C. 250-259.
 11. Посохов І. С. Сполучені Штати Америки / І.С. Посохов // Особливості формування та реалізації туристичної політики держави: міжнародний, національний, регіональний досвід. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2013. – С. 35-50.
 12. Посохов І.С. Туристичні покажчики України: куди вони приведуть? / І.С. Посохов // Туристичний бізнес: світові тенденції та національні пріоритети. Матеріали VI міжнародної науково-практичної конференції 9 листопада 2012 року. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2012. – С. 89-92.
 13. Посохов І.С. «Власна/чужа» книга: проблеми та перспективи боротьби з плагіатом / І. С. Посохов // Український гуманітарний огляд. – Вип. 16. – 2012. – С. 60-74.
 14. Посохов І.С. Малі туристичні міста як маркери туристичної привабливості регіонів / І.С. Посохов // Географія та туризм: Наук. зб. – К.: Альтерпрес, 2011. – Вип. 14. – С. 111-116.
 15. Посохов І.С. Малі історичні міста – маркери туристичної привабливості регіону / І.С. Посохов// Туристичний імідж регіону: монографія. – Х.: ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2011. – С. 191-204.