Модуль Жана Моне «Європейська інтеграція України в умовах Індустрії 4.0»


Модуль Жана Моне «Європейська інтеграція України в умовах Індустрії 4.0» (611674-EPP-1-2019-1-UA-EPPJMO-MODULE) реалізується на факультеті міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу, проведення якого розраховане на три навчальні роки (2019-2020, 2020-2021, 2021-2022)

Базова кафедра проекту – кафедра міжнародних економічних відносин імені Артура Голікова, на якій діє магістратура практичного спрямування за новою освітньою програмою «Міжнародна та європейська економічна інтеграція».

Опис Модулю

Проект «Європейська інтеграція України в умовах Індустрії 4.0» було започатковано як міждисциплінарний, міжфакультетський модуль, що дозволяє новому поколінню студентів та всіх зацікавлених сторін розширити практичні знання про нові можливості Асоціації Україна-ЄС та поширення Індустрії 4.0 з метою формування сталого розвитку інтеграції між Європейським Союзом та Україною.

Місія модулю Європейська інтеграція України в умовах Індустрії 4.0» – розширити відповіді Європи на глобальні виклики в контексті асоціації Україна-ЄС та Industry 4.0.

Структура курсу

Модуль охоплює такі напрямки як: європейські студії, європейська економічна інтеграція, Асоціація ЄС-Україна, міжнародна торгівля та економічна конкурентоспроможність в рамках СОТ, європейський досвід у створенні глобальних ланцюгів доданої вартості, європейські підходи до стратегії розумної спеціалізації, екосистеми інновацій, міжнародний трансфер технологій, формування бізнес-моделей в країнах ЄС, економічна дипломатія та адвокація, співробітництво з європейськими фондами розвитку наукових досліджень та проектний менеджмент.

Модуль поєднує два види навчальних заходів: тренінги, а також лекції і семінари. Лекційні та семінарські заняття формують основні та спеціальні знання, що є основою для їх подальшого використання.

Викладачі та тренери

Для реєстрації учасника проекту (і доступу до дистанційних курсів) необхідно заповнити гугл форму.

Результати проєкту / Final report

Контактна інформація

Module leader: Igor Matyushenko - imatyushenko@karazin.ua
Academic coordinator: Sergiy Berenda - s.berenda@karazin.ua