Модуль Жана Моне «Стале мислення та підприємництво» (StepUp)


Модуль Жана Моне «Стале мислення та підприємництво» (StepUp-101080031) реалізується на факультеті міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу кафедрою міжнародної електронної комерції та готельно-ресторанної справи.

Проведення модулю розраховане на три навчальні роки (2022-2023, 2023-2024, 2024-2025)

Основна ідея проєкту полягає в тому, щоб запропонувати курс студентам магістерського та бакалаврського рівнів Каразінського університету на інституційному рівні із залученням 15-20 студентів кожного семестру з різних освітніх програм.

Метою курсу є розвиток знань про цілі сталого розвитку та пріоритети ЄС, перспективи в цій галузі, а також бачення того, як досягти сталого розвитку до 2030 року через формування добробуту людей і збереження планети. Також планується залучення студентів з інших закладів освіти.

Курс складається з 4-х частин:

 1. ЄС: історія, цінності, політики.
 2. Цілі сталого розвитку та політики ЄС.
 3. Підприємництво як компетенція для вирішення соціальних проблем та збереження навколишнього середовища.
 4. Соціальне, екологічне та інноваційне підприємництво: пріоритети ЄС та найкращі практики для України.

Модуль передбачає проблемне навчання та мультидисциплінарну командну роботу, використання інноваційних методів навчання підприємництву. Команди з 3-4 студентів вивчатимуть екологічні (або соціальні) проблеми, з якими стикається суспільство в ЄС та Україні, а також які сталі моделі, процеси та продукти сприятимуть їх вирішенню. У співпраці з міжнародними компаніями, які працюють на території ЄС, планується розробка кейсів для студентів з метою навчання. Крім того, планується розроблення «дорожньої карти» для навчання підприємництву та сталого мислення на основі цифрових технологій, яка буде запропонована широкій аудиторії науковців та інших фахівців, включаючи Міністерство освіти і науки України, університети-партнери ЄС.

Другий рік проєкту передбачає проведення міжнародної літньої школи для студентів з України, Німеччини та Греції. Особливу увагу буде приділено студентам з обмеженими можливостями, щоб забезпечити рівний доступ до навчання. Метою літньої школи є генерація ідей про те, як зробити бізнес і місцеві громади більш сталими, організувати командну роботу в міжкультурному контексті сталого мислення. Також передбачено проведення досліджень з опублікуванням результатів щодо сталого розвитку бізнесу, практик ЄС та майбутніх перспектив. Ще однією ціллю проєкту є здійснення впливу на думку громадськості щодо політик у цьому питанні. Планується круглий стіл за участю місцевої влади, науковців, бізнесу.

Заходи проєкту:

 1. Лекції та семінари для студентів Каразінського університету з різних освітніх програм. Передбачається залучення студентів з інших закладів вищої освіти.
 2. Проведення міжнародної літньої школи.
 3. Підготовка студентських проєктів в командах, їх презентації на конференції молодих вчених, що проводиться в Каразінському університеті на факультеті МЕВ та ТБ.
 4. Впровадження інноваційних методів навчання в курс, виконання проєктів, їх презентація широкій аудиторії.
 5. Круглий стіл із представниками місцевої влади, що сприятиме дослідженню екологічних та соціальних проблем міста та внесення пропозицій щодо їх вирішення.
 6. Науково-дослідницька діяльність з опублікуванням відповідних результатів.
 7. Розроблення«дорожньої карти» для навчання підприємництву та сталого мислення.

Очікувані результати:

 • курс «Стале мислення та підприємництво»<з вільним доступом до матеріалів на сайті університету;
 • студенти факультету МЕВ та ТБ магістерського та бакалаврського рівнів мають пул нових знань та дослідницьких напрямів для підготовки кваліфікаційних робіт з питань ЄС, сталого розвитку, відповідних політик;
 • проєкти студентів у командах, їх виступи на конференції молодих вчених, круглому столі тощо;
 • «дорожня карта» для навчання підприємництву та сталому мисленню;
 • наукові статті, опубліковані в рецензованих журналах;
 • Тренування шкільних вчителів;
 • міжнародна літня школа, що проводиться з університетами-партнерами з ЄС та інших країн, посилення співпраці з міжнародними партнерами.

Команда проєкту та структура курсу

Координатор проєкту: Миколенко Олена Петрівна
Лектори: Страпчук Світлана Іванівна, Миколенко Дмитро Валерійович

 Графік занять