Можливості: програми та грантові заявки


За для організації постійної роботи з пошуку, оцінки й підготовки грантових заявок з метою розширення академічних та професійних можливостей науковців і студентів факультету міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу у жовтні 2018 року було створено робочу групу з цих питань.

Планується, що робоча група буде працювати у тісній взаємодії з відділом міжнародних програм та академічної мобільності Управління міжнародних відносин Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Відділ виконує координаційні та консультативні функції, а також відповідає за організацію та контроль міжнародних програм та академічної мобільності університету.

Робоча група здійснює:

  • збір та обробку інформації про діяльність міжнародних фондів та інституцій, які надають гранти та стипендії українським громадянам та закладам освіти;
  • сприяння та консультації (разом із фахівцями відділу міжнародних програм та академічної мобільності та інших підрозділів Управління міжнародних відносин університету) щодо підготовки грантових заявок до проектів, які відповідні кафедри факультету оберуть і будуть готувати;
  • організацію та супровід програм академічного та науково-технічного співробітництва, організацію обміну фахівцями з іноземними закладами вищої освіти та організаціями.

Діяльність робочої групи також спрямована на забезпечення активної академічної мобільності студентів, аспірантів, докторантів і професорсько-викладацького складу факультету міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу.

У цьому розділі розміщено:

  • актуальні гранти, стипендії та проєкти для науковців та студентів (зокрема Erasmus+, Fulbright тощо)
  • Scopus & Web of science: наукові журнали, що входять до цих баз, та конференції з опублікуванням тез доповідей у спеціальних випусках журналів, що входять до цих баз.