Модуль Жана Моне «Інфраструктура, яка об’єднала Європу: історія, сучасність та погляд у майбутнє»


Модуль Жана Моне «Інфраструктура, яка об’єднала Європу: історія, сучасність та погляд у майбутнє» (611665-EPP-1-2019-1-UA-EPPJMO-MODULE) реалізується на факультеті міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу кафедрою міжнародної електронної комерції та готельно-ресторанної справи, а також на історичному факультеті кафедрою нової та новітньої історії.

Проведення модулю розраховане на три навчальні роки (2019-2020, 2020-2021, 2021-2022)

Опис Модулю

Інвестиції в інфраструктуру – це один із пріоритетних напрямів розвитку економіки будь-якої країни. Саме тому слід привернути більше уваги можливостям зробити Україну енергоефективною, ресурсозберігаючою та екологічно чистою за рахунок збільшення інвестицій в інфраструктуру. При цьому Україна має використовувати свої переваги: сприятливе географічне та геополітичне положення, найдовші транспортні коридори в Європі, великий транзитний потенціал, наявність важливих вузлів світової торгівлі, та розвивати інфраструктуру з урахуванням досвіду та найкращих практик Європейського Союзу.

Ми пропонуємо навчальний міждисциплінарний курс «Інфраструктура, яка об’єднала Європу: історію, сучасний стан та погляд у майбутнє» для студентів Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, що має на меті привернути увагу українського суспільства до необхідності інституційних реформ інфраструктурної системи з метою сприяння інтеграції та співпраці між Україною та європейськими країнами.

Практичні навички та компетентності слухачів курсу:

  • формувати проєктну команду, організовувати ефективну роботу учасників;
  • обґрунтовувати інфраструктурні проєкти;
  • розуміти історичний контекст створеної європейської інфраструктури, її вплив на економіку та соціальну сферу;
  • аналізувати середовище проєкту, визначати та розподіляти ролі учасників, здійснювати планування графіку реалізації;
  • збирати та систематизувати релевантну інформацію, оцінювати соціальний та економічний ефект від реалізації значущого інфраструктурного проєкту.

Курс дозволяє ознайомитись з історією та сучасним станом європейської інфраструктури, виокремити основні інфраструктурні проєкти, визначити особливості регіональної політики ЄС щодо розвитку інфраструктури, оцінювати економічний та соціальний ефект від впровадження різних проєктів.

Результатом модулю є підготовлені учасниками проєкти з інфраструктурного розвитку країни, області або м. Харкова, які б сприяли поглибленню інтеграції України в європейський простір.

Команда проєкту та структура курсу

Проект дозволяє факультету встановлювати та поглиблювати професійні зв’язки з іноземними професорами, сприяє обміну ідеями, досвідом та практиками викладання, популяризує європейські дослідження в Україні, стимулює науково-дослідну та навчальну діяльність викладачів факультету в сфері досліджень Європейського союзу.