Модуль Жана Моне «Бізнес-моделі для сталого розвитку: виклики та цифрова трансформація» (BeSustainAble)


Модуль Жана Моне «Бізнес-моделі для сталого розвитку: виклики та цифрова трансформація» (BeSustainAble-101085651) реалізується на факультеті міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу кафедрою міжнародної електронної комерції та готельно-ресторанної справи.

Проведення модулю розраховане на три навчальні роки (2022-2023, 2023-2024, 2024-2025)

Курс «Бізнес-моделі для сталого розвитку: виклики та цифрова трансформація» планується на бакалаврському рівні із залученням 20-25 студентів на рік на факультеті МЕВ та ТБ, в тому числі студентів ОП «Міжнародна електронна комерція».

Курс складається з 3 частин:

 1. ЄС: історія, сучасний стан та погляд на політику сталого розвитку.
 2. Бізнес-моделі сталого розвитку: наслідки та вплив на економіку, навколишнє середовище та суспільство.
 3. Бізнес-моделі: цифрова трансформація, стимулювання інновацій, вплив інвестицій.

З метою залучення більш широкої аудиторії до досліджень ЄС щодо сталого розвитку планується проведення Міжнародної літньої школи протягом двох років (до 35 учасників з Університету Західної Аттики, Греція, університетів України та Танзанії, Нігерії). Школа є платформою для мультикультурної комунікації та командної роботи над удосконаленням існуючих бізнес-моделей, щоб зробити їх більш сталими на основі нових підходів та інструментів. Модуль, як і школа, надає нове практичне та теоретичне уявлення про бізнес-моделі та їх цифрові трансформації для сталого розвитку.

Крім того, планується, що курс буде представлений широкій українській аудиторії через партнерство з одним із українських MOOC, який є популярним серед науковців та бізнесу. Кожного осіннього семестру до курсу заплановано залучати 15-20 слухачів. Особливу увагу приділено цифровим можливостям сталого бізнесу, який прагне знайти нові шляхи співпраці та взаємодії з партнерами, клієнтами, державою та громадськими організаціями. Теоретична модель курсу може бути частиною стратегії Міністерства цифрової трансформації України, яка спрямована на розвиток цифрових навичок громадянського суспільства та малого бізнесу.

Члени команди планують продовжити дослідження сталих бізнес-моделей і вивчити перспективи сталого розвитку в електронному бізнесі. Результати (теоретична модель) планується представити на конференції в країні ЄС і опублікувати у рецензованому європейському журналі. Після 3 років курсу планується розробити та надіслати до Міністерства цифрової трансформації методологію, як використовувати теоретичну модель, щоб зробити бізнес більш сталим.

Заходи проєкту:

 1. Проведення лекцій та семінарів для студентів Каразінського університету (в тому числі ОПП Міжнародна електронна комерція), запрошення студентів з різних освітніх програм та з інших університетів, які цікавляться дослідженнями ЄС.
 2. Проведення та запис лекцій курсу «Бізнес-моделі для сталого розвитку: виклики та цифрова трансформація» для громадськості.
 3. Проведення міжнародної конференції «Бізнес-моделі для сталого розвитку: виклики та цифрова трансформація» для науковців та бізнесу на факультеті міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу.
 4. Проведення дослідницької діяльності за тематикою проєкту, популяризація напрацювань та результатів дослідження на Міжнародній науковій конференції.
 5. Організація та проведення міжнародної літньої школи протягом 2-х років із залученням студентів університетів-партнерів та країн третього світу - Танзанії, Нігерії.
 6. Співпраця з Міністерством цифрової трансформації України, з регіональними центрами зайнятості.
 7. Забезпечення якості вищої освіти в університеті.

Очікувані результати:

 • курс «Бізнес-моделі сталого розвитку: виклики та цифрова трансформація» з вільним доступом до матеріалів на сайті університету;
 • міжнародні літні школи протягом двох років із залученням більше 30 учасників;
 • безкоштовний курс «Бізнес-моделі для сталого розвитку: виклики та цифрова трансформація» на платформі масових онлайн курсів;
 • матеріали конференцій молодих учених та матеріали міжнародних конференцій з розміщенням їх на сайті;
 • наукові статті, опубліковані в рецензованих журналах;
 • записані лекції (YouTube) у вільному доступі, сторінка у Facebook;
 • спільні студентські проєкти, презентації, їх поширення в університетах-партнерах тощо.

Команда проєкту та структура курсу (презентація)

Координатор проєкту: Страпчук Світлана Іванівна
Лектори: Миколенко Олена Петрівна, Миколенко Дмитро Валерійович

Графік занять-2023
 Графік занять-2024