Миколенко Дмитро Валерійович


доктор історичних наук, доцент

Профіль Google Scholar
Профіль ORCID
Профіль Researchgate

Контактна інформація:

Телефон: +38 (057) 707-55-47
Адреса: к. 366а, майдан Свободи, 6, м. Харків, 61022
E-mail: dmykolenko@karazin.ua
Site, Youtube Chanel

Наукова та освітня діяльність:

 • координатор проєкту Еразмус+ Жан Моне модуль «Інфраструктура, яка об’єднала Європу: історія сучасний стан на погляд у майбутнє»;
 • учасник міжнародного наукового проєкту Інституту історичних досліджень Болгарської академії наук «Нації модерної і постмодерної доби и роль еліт в їх формуванні і розвитку» (2015–2016);
 • учасник спільного наукового проекту Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна та Інституту історичних досліджень Болгарської академії наук «Центрально-Східна Європа між Євразійськими імперіями та Європейським союзом» (2007–2012 рр.);
 • автор понад 110 наукових та навчально-методичних публікацій, зокрема двох монографій, навчального навчального посібника;
 • член редакційної колегії наукових видань «Дриновски сборник» (Болгарія – Україна), «Македонски преглед» (Болгарія), «Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія історія», «Універсум», «Міжнародні зв’язки України: наукові пошуки і знахідки»;
 • член Харківського історико-філологічного товариства, комісії істориків Україна – Болгарія.

Стажування та підвищення кваліфікації:

 • наукове стажування в Інституті історичних досліджень Болгарської академії наук (2016);
 • підвищення кваліфікації на курсах «Технології дистанційної освіти у вищому навчальному закладі», Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна (2014);
 • наукове стажування на кафедрі історії Болгарії історичного факультету Софійського університету «Св. Климента Охридського» (2011, 2013).

Нагороди та відзнаки:

 • переможець ХХI обласного конкурсу «Вища школа Харківщини кращі імені» у номінації «Викладач гуманітарних дисциплін» (2019);
 • премія за краще наукове дослідження у сфері болгаристики Харківського міського товариства болгарської культури (2018);
 • премія за краще наукове дослідження у сфері болгаристики Центру болгаристики і балканських досліджень ім. М. Дринова (2007);
 • премія імені М. Дринова Харківського міського товариства болгарської культури (2006).

Наукові інтереси:

політична історія країн Центрально-Східної Європи, політологія, політика пам’яті, історія міжнародних відносин

Курси, що викладаються:

 1. Теорія міжнародних відносин
 2. Публічна дипломатія
 3. Зовнішньополітичні процеси в країнах Європи та Північної Америки
 4. Національно-релігійний чинник в політичних процесах країн Сходу

Основні публікації:

 1. Миколенко О. П., Миколенко Д. В. Впровадження міждисциплінарного курсу «Інфраструктура, яка об’єднала Європу: історія сучасний стан та погляд у майбутнє»: досвід та перспективи. Інноваційний університет та лідерство: проєкт і мікропроєкти. Варшава: Fundacija «Instytut Artes Liberales», 2021. C. 458–470.
 2. Миколенко Д. Провозглашение независимости Болгарии 22 сентября 1908 г. в оценках историографии Российской империи. Bulgarian Historical Review. 2020. 1–2 issue. Рр. 146–158. (Web of Science)
 3. Миколенко Д. Стефан Стамболов в оцінках історіографії країн Західної Європи та Північної Америки. Історіографічні дослідження в Україні. К.: НАНУ. Інституту історії України, 2019. Вип. 29. С. 66–79.
 4. Миколенко Д. Борьба за политическое наследие Стефана Стамболова: внутреннее противостояние в Народно-либеральной партии Болгарии во время Первой мировой войны. Епохи. 2018. Том 26. № 1. С. 143–150.
 5. Миколенко Д. К вопросу о «сотрудничестве» Болгарии с Османской империей в решении македонской проблемы (1895–1912 гг.). Македонски преглед. 2018. № 1. С. 47–68.
 6. Миколенко Д. К вопросу о политике идентичности правительства Стефана Стамболова в Болгарии. Известия на института за исторически изследвания Българска академия на науките. Ролята на елитите в процесите на консолидирането на нациите и на националното строителство. 2017. Т. ХХХIV. С.289–299.
 7. Миколенко Д. Страсті за Стамболовим: болгарське державотворення у 1895–1920 роках. Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2017. 804 с.
 8. MykolenkoD. What Is the Political Legacy of Stephan Stambolov, Howand Why Does It Have To Be Explored? Bulgarian Historical Review. 2017. 1–2 issue. Рр. 205–217. (Web of Science)
 9. Миколенко Д. Влияние политического наследия Ст. Стамболова на функционирование монархического института в Болгарии (1895–1918 гг.). Bulgarian Historical Review. 2014. 3-4 issue. Рр.86-109.(Web of Science)
 10. Миколенко Д. Внешняя политика С. Стамболова и правительств Народно-либеральной «стамболовистской» партии Болгарии в оценке советской историографии периода НЭПА и Сталинского режима. Известия на института за исторически изследвания Българска академия на науките. Сборник в чест на проф. д. и. н. Стефан Дойнов. Т. ХХХI. 2014. С. 287-302.
 11. Миколенко Д. Македонське питання у 1878–1919 рр. Навчальний посібник. Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2011. 120 с.
 12. Миколенко Д. Правоцентристські партії у системі влади Князівства Болгарії (кінець ХІХ–початок ХХст.). Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2008. 148с.

Яндекс.Метрика