Бакалаврат: спеціальність «Готельно-ресторанна справа»


Галузь знань: 24 «Сфера обслуговування»
Спеціальність: 241 «Готельно-ресторанна справа»
Освітня програма (спеціалізація): «Готельно-ресторанна справа»
Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський)
Кваліфікація: бакалавр готельно-ресторанної справи
Випускова кафедра: міжнародної електронної комерції та готельно-ресторанної справи
Адреса:
майдан Свободи, 6, 61022, Харків
Телефон: +38 (057) 707-53-06
E-mail: mekgrs.irtb@karazin.ua
Контактні особи: 
гарант програми: Миколенко Олена Петрівна, +38 (095) 360-52-49, olenamykolenko@karazin.ua
завідувач кафедри: Данько Наталя Іванівна, +38 (050) 960-73-52, n.danko@karazin.ua

Пам’ятка абітурієнту
Перелік навчальних дисциплін


ФОКУС ПРОГРАМИ

Метою програми є підготовка висококваліфікованих фахівців з готельно-ресторанної справи, здатних до професійної діяльності в готельно-ресторанній індустрії на національному та міжнародному рівні на засадах етичної поведінки, зразкового обслуговування гостей, здорового та безпечного харчування; а також підготовка фахівців, здатних виконувати управлінські функції, просувати на рівні підприємства або галузі кращі ідеї, практики, стандарти, технології забезпечення якості послуг/ продукції в сфері гостинності, розробляти, обґрунтовувати проєкти.

ПРО ПРОФЕСІЮ

Фахівці працюють на міжнародному ринку готельно-ресторанної індустрії, що є динамічною та збільшує обсяг послуг щороку. Тільки в Україні налічується більш ніж 4300 готелів та аналогічних закладів розміщення. А отже спостерігається підвищення попиту на висококваліфікованих фахівців з готельно-ресторанної справи, що здатні забезпечувати рівень обслуговування на рівні міжнародних стандартів.

Серед вимог до таких фахівців –вільне володіння кількома іноземними мовами, що забезпечено програмою, здатність організовувати процес обслуговування на готельних та ресторанних підприємствах та санаторно-курортних комплексах, володіння сучасними інформаційними та комунікаційними технологіями, програмами, здатність працювати в сфері маркетингу, менеджменту, PRта реклами готельно-ресторанної індустрії.

Організаціями-споживачами фахівців з готельно-ресторанної справи є:

 • транснаціональні мережі готелів та корпорації;
 • державні та приватні підприємства готельної та ресторанної індустрії;
 • кемпінги;
 • готелі, хостели;
 • розважальні центри;
 • молодіжні туристичні бази;
 • ресторації, кафе, бари;
 • SPA-готелі; санаторно-курортні заклади;
 • маркетингові та PR-компанії;
 • органи державного управління.

Програма також готує до заснування власного бізнесу.

ПРО КАР’ЄРУ

Фахівці з готельно-ресторанної справи можуть працювати на посадах:

 • менеджера в готельному та ресторанному або санаторно-курортному господарстві;
 • фахівця із гостинності в місцях розміщення: готелі, туристичні комплекси та ін.
 • фахівця з готельного або ресторанного обслуговування;
 • наукового співробітника (рекреологія);
 • фахівця з управління проєктами та програмами у сфері матеріального і нематеріального виробництва
 • фахівця-аналітика з дослідження товарного ринку;
 • фахівця з організації дозвілля, організатора туристичної та готельної діяльності.

ПРО ПЕРЕВАГИ НАВЧАННЯ

Освітня програма є міждисциплінарною та містить технологічну, інженерну, менеджерську складову. Серед переваг навчання:

 • диплом європейського зразка;
 • студентоцентроване навчання та визнання неформальної освіти;
 • практичний досвід викладачів у готельно-ресторанній індустрії;
 • залучення фахівців галузі та представників бізнесу (спікерів) до освітнього процесу;
 • вільне обрання дисциплін з широкого каталогу університету (25% обсягу програми);
 • поглиблене вивчення іноземних мов;
 • високий рівень знань в галузі сучасних інформаційних систем та технологій в індустрії гостинності (TURWINMULTIPRO, AMADEUS, GALILEO, SABRE);
 • співпраця з університетами-партнерами за програмами академічного обміну студентів (3-6 місяців навчання за кордоном зі стипендією) в рамках програми Ерасмус+ (Німеччина, Греція);
 • участь у міжнародних та всеукраїнських конференціях, конкурсах, роботі студентського наукового товариства, у англійському клубі та «IRTB Hospitality school».
 • участь у міжнародних літніх школах з подальшою мобільністю за кордон.

Презентація спеціальності