Бакалаврат: освітня програма «Міжнародна інформація та міжнародні комунікації»


Галузь знань: 29 «Міжнародні відносини»
Спеціальність: 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»
Освітня програма: «Міжнародна інформація та міжнародні комунікації»
Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський)
Освітня кваліфікація: бакалавр міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій, міжнародна інформація та міжнародні комунікації;

Випускова кафедра: міжнародних відносин, міжнародної інформації та безпеки
Адреса: майдан Свободи, 6, ауд. 264
Контактні особиАлексєєва Тетяна Іванівна,+38 (067) 186-44-10, t.alekseeva@karazin.ua
Харченко Ігор Михайлович,+38 (067) 576-63-21, kharchenko@karazin.ua
в.о. завідувача кафедри: Пересипкіна Ірина Валеріївна, +38 (057) 705-10-59, iryna.peresypkina@karazin.ua


Пам'ятка абітурієнту
Презентація освітньої програми
Перелік навчальних дисципін


ФОКУС ПРОГРАМИ

Освітня програма призначена для підготовки фахівців для роботи в міжнародній інформаційній сфері, які здатні розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в сфері міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій, зовнішньополітичної діяльності держав, міжнародних взаємодій між державами, міжнародними організаціями та недержавними акторами, міжнародної інформаційної діяльності та міжнародних комунікацій, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов та передбачають застосування теорій суспільних наук та спеціальних наукових методів дослідження проблем міжнародних відносин.

ПРО ПРОФЕСІЮ

Глобальний розвиток людства призводить до становлення глобального інформаційного суспільства, однією з характерних рис якого є збільшення попиту на фахівців, які володіють декількома іноземними мовами, мають здібності та практичний досвід міжкультурної та міжнародної комунікації, володіють сучасними інформаційними і комунікаційними технологіями.

Висококваліфіковані фахівці, що мають підготовку за даною освітньою програмою, володіють знаннями із якнайменше двох іноземних мов та можуть працювати у галузі міжнародних відносин, державного управління, в корпоративній та суспільній сферах, забезпечуючи інформаційну взаємодію та міжнародні комунікації з метою налагодження та розвитку зовнішньополітичних, зовнішньоекономічних та культурних зв’язків України з іншими державами.

Основними об´єктами вивчення є міжнародні відносини, транскордонні та транснаціональні відносини, зовнішня політика держав, зовнішня політика та національні інтереси України, міжнародні організації, міжнародна інформаційна діяльність, міжнародні комунікації, держави та міжнародні регіони у взаємодіях на глобальному, регіональному та локальному рівнях, міжнародна безпека та конфлікти, міжнародна інформаційна безпека.

ПРО КАР’ЄРУ

Випускники можуть здійснювати професійну діяльність в сфері міжнародних відносин, міжнародного співробітництва та зовнішньої політики й обіймати первинні посади в органах державної влади різних рівнів, в міжнародних організаціях, у приватному корпоративному секторі або суспільній сфері:

  • інформаційний аналітик-міжнародник інформаційно-аналітичної служби або відділу міжнародного співробітництва державної установи, комерційної структури, спільного підприємства;
  • аналітик-референт прес-служби зовнішньо-політичного відомства або дипломатичної установи;
  • аташе, дипломатичний агент, секретар дипломатичної місії;
  • аналітик-міжнародник друкованих та електронних ЗМІ;
  • експерт з міжнародних комунікацій у сфері зовнішньої політики або міжнародної реклами;
  • аналітик-міжнародник відділу зв’язків з громадськістю та пресою державних установ, комерційних структур, спільних підприємств;
  • експерт з питань міжнародної інформаційної безпеки;
  • політичний оглядач, журналіст-міжнародник у державних або комерційних теле- та радіокомпаніях, редакціях газет;
  • науковий співробітник науково-дослідних установ сфери міжнародних відносин;
  • викладач вищого навчального закладу.

Тож на випускників чекає дипломатична служба (в якості представника зовнішньополітичного відомства або дипломатичної установи України за кордоном, у дипломатичних представництвах інших країн світу або міжнародних організацій, розташованих в Україні), кар’єра у національних та міжнародних корпоративних структурах, перекладацька діяльність, міжнародна журналістська, наукова та викладацька діяльність.

ПРО ПЕРЕВАГИ НАВЧАННЯ

Більш ніж 2500 академічних годин відводиться для опанування двох іноземних мов: англійської як основної іноземної мови (загальна кількість годин з викладання англійської мови відповідає підготовці перекладача) та німецької, французької, італійської або іспанської як другої іноземної мови. Також студентам надається можливість факультативного вивчення китайської мови. На базі створеного спільно з Аньхойським університетом (Китай) китайського мовно-культурного центру «Інститут Конфуція», студенти практикують мови з носіями, беруть участь в культурних заходах, стажуваннях та навчанні в Китаю.

Студенти мають широкий доступ до міжнародних програм академічної мобільності (паралельного навчання або стажування в вузах інших країн), до міжнародних грантів та інших освітніх та наукових проектів.

Випускники мають можливість продовжити навчання на другому магістерському рівні вищої освіти, займатися інформаційно-аналітичною та експертною діяльністю в сфері зовнішньої політики, міжнародного співробітництва і міжнародних відносин, педагогічною та науково-дослідницькою діяльністю.


Презентація освітньої програми