Магістратура: освітня програма «Міжнародно-політична регіоналістика» (з 2023 року набору)


Галузь знань: 29 «Міжнародні відносини»
Спеціальність: 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»
Освітня програма: «Міжнародно-політична регіоналістика»
Рівень вищої освіти: другий (магістерський)
Освітня кваліфікація: магістр міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій

Випускова кафедра: туристичного бізнесу та країнознавства
Адреса: майдан Свободи, 6, 61022, Харків
Телефон: +38 (057) 707-53-06
E-mail: turbiz@karazin.ua
Контактні особи: Аргунова Юлія Сергіївна, +38 (063) 118-28-41, u.argunova@karazin.ua
гарант програми: Лиман Сергій Іванович,. +38 (050) 802-20-01, s.lyman@karazin.ua
завідувач кафедри: Парфіненко Анатолій Юрійович, +38 (097) 375-02-53, parfinenko@karazin.ua


ФОКУС ПРОГРАМИ

Освітньо-професійна програма «Міжнародно-політична регіоналістика» має на меті підготовку фахівців, здатних розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми професійної діяльності у сфері міжнародних відносин, зовнішньої політики та міжнародних комунікацій. Особливістю даної програми є навчання фахівців, які сполучають вивчення регіонального політичного середовища основних міжнародних гравців, трансформації їхніх політичних та економічних систем, основних регіональних конфліктів та пов’язаних із ними питаннями безпеки. традицій суспільно-політичної поведінки країн і мовною підготовкою.

ПРО ПРОФЕСІЮ

Освітньо-професійна програма «Міжнародно-політична регіоналістика» побудована зурахуванням потреб сучасного ринку праці щодо забезпечення практичних навичок здійснення професійної діяльності в сфері зовнішньої політики та міжнародного співробітництва. Це дозволяє успішно застосовувати дані знання у будь-якій практичній або науковій сфері.

Навчання за освітньою програмою «Міжнародно-політична регіоналістика» є підґрунтям для роботи у регіональних та національних адміністраціях, міжнародних, політичних, громадських, аналітичних організаціях та центрах. Фахівці:

 • забезпечують зовнішньоекономічні, дипломатичні, культурні контакти з країнами на народами світу;
 • проводять експертний аналіз політичних систем, економік, культурних процесів країн та регіонів світу, їх зв'язків з Україною;
 • ведуть редакційно-видавничу діяльність з висвітлення проблематики зарубіжних країн і регіонів в ЗМІ, інтернеті тощо;
 • працюють у сфері гуманітарної взаємодії, організації заходів в галузі культури і науки;
 • займаються науково-дослідницькою та викладацькою діяльністю з проблем розвитку країн та регіонів світу, включаючи мову, історію, політику, економіку, культуру народів.

Випускники даної освітньої програми можуть здійснювати міжнародні проекти в сфері бізнесу, міжнародного туризму, ярмарково-виставковій сфері, а також працюють в органах державної влади, пов'язаних з реалізацією міжнародної взаємодії та обмінів на регіональному і на міждержавному рівнях.

ПРО КАРЄРУ

Програма дає можливість побудувати кар'єру з міжнародним фокусом, включаючи дипломатію, державну службу, приватний сектор, неурядові організації, а також академічне середовище. Випускники можуть обіймати первинні посади в органах державної влади та самоврядування різних рівнів, в міжнародних організаціях, у комерційних та недержавних структурах, зокрема:

 • дипломатичний представник (посол) при посольствах України закордоном, спеціальних місіях, представництвах України у міжнародних організаціях;
 • працівник консульських установ України;
 • працівник міжнародних організацій, міжнародних органів;
 • аналітик міжнародної сфери, аналітик внутрішньодержавних політичних та економічних процесів;
 • референт прес-служби зовнішньополітичних відомств та дипломатичних установ;
 • фахівець зі зв’язків з громадськістю та пресою(PR-менеджер, іміджмейкер, кризовий менеджер, стратегічний менеджер);
 • викладач вищого навчального закладу, науковий співробітник-політолог;
 • організатор міжнародного туризму;
 • дипломатичний агент та дипломатичний кур’єр;
 • політичний оглядач.

ПРО ПЕРЕВАГИ НАВЧАННЯ

Освітньо-професійна програма «Міжнародно-політична регіоналістика» пропонує до вибору дисципліни за двома блоками: азіатські студії або ж європейські та американські студії. Першою мовою для здобувачів вищої освіти пропонується англійська як мова міжнародного дипломатичного спілкування. У межах мовної підготовки за блоком «Азіатські студії» є можливість обирати вивчення другої іноземної мови – китайської, японської, арабської. У межах мовної підготовки за блоком «Європейські та американські студії» є можливість обирати до вивчення другу іноземну мову – французьку, німецьку, польську. В подальшому, опанувавши іноземні мови, у здобувачів вищої освіти є можливість складання міжнародного іспиту на визначення рівня володіння англійської мови для одержання міжнародного сертифікату.

Перевагами освітньої програми євивчення двох іноземних мов,володіння ґрунтовними знаннями теорії тапрактики міжнародних відносин, зовнішньої політики, міжнародної безпеки держав різних регіонів світу. Здобувачі вищої освіти отримують підготовку достатню для критичного осмислення, аналізу і прогнозування міжнародно-політичних регіональних та глобальних процесів. Високу якість навчання забезпечують досвідченні викладачі, що поєднують різні інтерактивні форми викладання, зокрема англійською мовою.

Здобувачі матимуть можливість протягом окремих семестрів паралельно навчатися за кордоном в університетах-партнерах за програмами міжнародної мобільності Еразмус+, DAAD та Інституту Конфуція.