Бакалаврат: освітня програма «Міжнародні відносини та регіональні студії»


Галузь знань: 29 «Міжнародні відносини»
Спеціальність: 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»
Освітня програма: «Міжнародні відносини та регіональні студії»
Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський)
Освітня кваліфікація: бакалавр міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій, міжнародні відносини та регіональні студії;

Випускова кафедра: туристичного бізнесу та країнознавства
Адреса: майдан Свободи, 6, 61022, Харків
Телефон: +38 (057) 707-53-06
E-mail: turbiz@karazin.ua
Контактні особи: Панова Ірина Олексіївна, +38 (066) 239-76-15, iryna.panova@karazin.ua
гарант програми: Панасенко Ганна Сергіївна, +38 (098) 282-65-64, panasenko@karazin.ua
завідувач кафедри: Парфіненко Анатолій Юрійович, +38 (097) 375-02-53, parfinenko@karazin.ua


Пам’ятка абітурієнту
Перелік навчальних дисциплін


ФОКУС ПРОГРАМИ

Акцент на формуванні у здобувачів вищої освіти знань, умінь та навичок, необхідних для розуміння специфіки становлення, еволюції, сучасного стану, проблем та функцій регіональних підсистем міжнародних відносин у глобальній системі світової політики та міжнародних відносин. Посилена увага на вільному володінні азіатськими (зокрема, китайською) та європейськими мовами.

ПРО ПРОФЕСІЮ

Становлення України як суверенної, незалежної держави і пов'язаний із цим соціально-економічний та суспільно-політичний розвиток дають підстави стверджувати про невпинне зростання ролі та функцій фахівців у сфері міжнародних відносин. Потребу в таких фахівцях мають нині не тільки державні структури – посольства, консульства, торговельні представництва України за кордоном, а й компанії, які здійснюють зовнішньоекономічну діяльність, банки та інші фінансові установи, засоби масової інформації, що висвітлюють міжнародну проблематику.

Освітня програма «Міжнародні відносини та регіональні студії» сполучає всебічне вивчення міжнародних відносин як академічної дисципліни і політичної практики з глибоким розуміння одного або декількох ключових регіонів світу.Особливостями програми є підготовка фахівців з міжнародно-політичного регіонознавства з поглибленим вивченням регіонів Західної, Центрально-Східної, Північної та Південної Європи, країн пострадянського простору, регіону Східної та Південно-Східної Азії, Африки та Латинської Америки.

Основними об’єктами вивчення є міжнародні відносини, транскордонні та транснаціональні відносини, зовнішня політика держав, міжнародні організації, міжнародні комунікації, держави та міжнародні регіони у взаємодіях на глобальному, регіональному та локальному рівнях, міжнародна безпека та конфлікти,зовнішня політика та національні інтереси України.

Теоретичний зміст предметної області передбачає отримання знань з теорії міжнародних відносин, форм та способів їх організації, історії та сучасної практики міжнародного співробітництва, взаємодії та конкуренції, природи та динаміки міжнародної безпеки, міжнародних конфліктів, системи та джерел зовнішньої політики держави, міжнародного регіонознавства, природи та еволюції міжнародних комунікацій та міжнародного інформаційного простору.

ПРО КАР’ЄРУ

Випускники освітньої програми «Міжнародні відносини та регіональні студії» можуть займатися інформаційно-аналітичною, консультативною, експертною діяльності щодо особливостей розвитку окремих країн і регіонів у сфері міжнародних відносин, державного управління, в приватних чи громадських організаціях, а також науково-педагогічною або науково-дослідною діяльністю.

Випускники спеціальності «Міжнародні відносини та регіональні студії» можуть обіймати наступні посади:

 • дипломатичний представник (посол) при посольствах України закордоном, спеціальних місіях, представництвах України у міжнародних організаціях;
 • працівник консульських установ України;
 • працівник державних центральних та місцевих органів влади і самоврядування;
 • працівник міжнародних організацій, міжнародних органів;
 • аналітик міжнародної сфери;
 • аналітик внутрішньодержавних політичних та економічних процесів;
 • референт прес-служби зовнішньополітичних відомств та дипломатичних установ;
 • фахівець зі зв’язків з громадськістю та пресою(PR-менеджер, іміджмейкер, кризовий менеджер, стратегічний менеджер);
 • експерт-консультант із суспільно-політичних питань;
 • викладач вищого навчального закладу, науковий співробітник-політолог;
 • організатор міжнародного туризму.
 • аташе;
 • дипломатичний агент;
 • дипломатичний кур’єр;
 • експерт із суспільно-політичних питань країн/регіонів;
 • консультант із суспільно-політичних питань країн/регіонів;
 • консультант із суспільно-політичних питань (в партіях та інших громадських організаціях);
 • політичний оглядач;
 • гід-перекладач, перекладач;
 • викладач вищого навчального закладу;
 • консультант рекламних агентств;
 • науковий співробітник (політологія);
 • міжнародник-аналітик.

ПРО ПЕРЕВАГИ НАВЧАННЯ

Близько 2200 академічних годин відводиться для опанування іноземних мов: китайської мови як основної іноземної мови; англійської як другої іноземної мови; німецької / французької / японської як іноземної мови за вибором студента. Загальна кількість годин з викладання китайської мови відповідає підготовці перекладача, викладання забезпечує кафедра ділової іноземної мови та перекладу.

Завдяки співпраці факультету з Інститутом Конфуція студенти мають можливість проходити навчання в культурно-освітній літній школі, стажування у вищих навчальних закладах Китайської Народної Республіки тощо.

Студенти мають широкий доступ до міжнародних програм академічної мобільності (паралельного навчання або стажування в ЗВО інших країн), до міжнародних грантів та інших освітніх та наукових проектів. Під час навчання студенти мають відвідують лекції, беруть участь у семінарах та тренінгах відомих українських та зарубіжних науковців та дипломатів, успішних бізнесменів, громадських діячів тощо.

Наші студенти активно залучаються до наукової роботи, беруть участь у наукових конференціях та круглих столах з міжнародно-дипломатичної проблематики. Більшість студентів мають власні наукові публікації з різних аспектів міжнародного життя.Бакалавр з міжнародних відносин та регіональних студій може продовжити навчання в магістратурі, а після – вступити до аспірантури, захистити кандидатську та докторську дисертацію.

Презентація освітньої програми