Бакалаврат: освітня програма «Туристичний бізнес» (з 2023 року набору)


Галузь знань: 24 «Сфера обслуговування»
Спеціальність: 242 «Туризм»
Освітня програма (спеціалізація): «Туристичний бізнес»
Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський)
Освітня кваліфікація: бакалавр з туризму і рекреації, туристичний бізнес

Випускова кафедра: туристичного бізнесу та країнознавства
Адреса: майдан Свободи, 6, 61022, Харків
Телефон: +38 (057) 707-53-06
E-mail: turbiz@karazin.ua
Контактні особи: Панова Ірина Олексіївна, +38 (066) 239-76-15, iryna.panova@karazin.ua
гарант програми: Євтушенко Олена Віталіївна, +38 (099) 956-16-75, evevtushenko@karazin.ua
завідувач кафедри: Парфіненко Анатолій Юрійович, +38 (097) 375-02-53, parfinenko@karazin.ua


Пам’ятка абітурієнту


ФОКУС ПРОГРАМИ

Освітня програма «Туристичний бізнес» спрямована на підготовку фахівців, які мають загальні та фахові компетентності для успішного здійснення професійної діяльності у туристичній сфері з поглибленим знанням професійної іноземної мови.

ПРО ПРОФЕСІЮ

Туризм є однією з найважливіших галузей світового господарства. Загальна сума надходжень від міжнародного туризму і міжнародних перевезень сягає 1,5 трлн. дол. США, або 3,5 млрд. дол. США щодня. Кількість міжнародних туристичних прибуттів вже давно перетнула позначку в 1,3 млрд. осіб.

За даними Всесвітньої туристичної організації, 266 млн. чол. у світі зайнято в індустрії туризму і пов’язаних з нею галузях. На долю міжнародного туризму (подорожі та пасажирські перевезення) припадає 30% світового експорту послуг і 7% від загального обсягу експорту товарів та послуг. Туризм як експортна категорія посідає п’яте місце у світі після експорту палива, хімікатів продуктів харчування і автопромисловості, і водночас – перше місце у багатьох країнах, що розвиваються.

У другій половині XX століття туризм перетворився на індустрію, що включає: готельні підприємства, транспортні засоби, об'єкти харчування, розважального, пізнавального, ділового, оздоровчого, спортивного та іншого призначення, підприємства, що здійснюють туроператорську і турагентську діяльність, а також організації, що надають екскурсійні послуги і послуги гідів-перекладачів. Організаційну структуру сучасного туризму в Україні відображає наведена нижче схема, яка окреслює галузеві ринки туристичного бізнесу та сфери майбутньої професійної діяльності випускників.

Останніми роками в Україні спостерігається підвищений інтерес до кар’єри в туристичному бізнесі, кількість робочих місць у цій сфері щороку зростає на 10-15%.

ПРО КАР’ЄРУ

Випускники спеціальності зазвичай працюють у фірмах, що надають туристичні послуги на посадах менеджерів з туризму. Менеджер з туризму вирішує внутрішні і зовнішні питання компанії, веде листування з вітчизняними та іноземними замовниками, формує тури і пакети відпочинку, працює безпосередньо з клієнтами, оформляючи документи і виставляючи рахунки.

Фахівці з туризму задіяні також у сфері міжнародного менеджменту та маркетингу, орієнтованих на туризм, у галузі адміністративного управління, науково-дослідній сфері, рекламних агентствах, маркетингових, консалтингових підприємствах туристичного профілю, на менеджерських та маркетингових посадах підприємств індустрії туризму.

Фахівці з туризму можуть здійснювати екскурсійний супровід, державне управління туризмом, управління об’єктами туристичної інфраструктури (музейні комплекси, інформаційні центри, готелі, ресторани, екскурсійні об’єкти та ін.), працювати організаторами туризму, гідами-перекладачами. Виробнича діяльність пов’язана також із виставково-ярмарковою діяльністю, конференс-сервісом, санаторно-курортним бізнесом та spa-wellness, готельно-ресторанним бізнесом, індустрією дозвілля та розваг, викладацькою діяльністю.

ПРО ПЕРЕВАГИ НАВЧАННЯ

На мовну підготовку відводиться близько 2200 академічних годин. Загальна кількість годин з викладання англійської мови (як основної іноземної) відповідає підготовці перекладача. Вивчення другої мови (французької, німецької, китайської) відбувається за вибором студента.

Значна увага приділяється практичній підготовці студентів. Навчальний процес передбачає низку виробничих практик та стажувань на близько 100 підприємствах Харкова та України. Викладачі кафедри не тільки дають студентам теоретичні основи туризму, а й мають практичний досвід роботи у сфері туристичного бізнесу, про тонкощі якого розповідають майбутнім колегам.

Студенти мають широкий доступ до міжнародних програм академічної мобільності (паралельного навчання або стажування в вузах інших країн), до міжнародних грантів та інших освітніх та наукових проектів. Під час навчання здобувачі освіти мають можливість слухати лекції, брати участь у семінарах та тренінгах відомих українських і зарубіжних науковців та практиків туристичного бізнесу, у наукових конференціях та круглих столах з туризму. Більшість із них мають власні наукові публікації з різних аспектів туристичного бізнесу.

Випускники кафедри отримують високий рівень знань в галузі сучасних інформаційних систем та технологій в туризмі (TURWINMULTIPRO, AMADEUS, GALILEO, SABRE).

Презентація спеціальності