Бакалаврат: освітня програма «Міжнародний бізнес»


Галузь знань: 29 «Міжнародні відносини»
Спеціальність: 292 «Міжнародні економічні відносини»
Освітня програма: «Міжнародний бізнес»
Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський)
Освітня кваліфікація: бакалавр міжнародних економічних відносин, міжнародний бізнес


Випускова кафедра: міжнародного бізнесу та економічної теорії
Адреса: майдан Свободи, 4, 61022, Харків, ауд. 3-78
Телефон:
+38 (057) 707-53-51
E-mail: ec_teor@karazin.ua
Контактна особа: Кондратенко Наталя Дмитрівна, +38 (050) 976-36-94, ndkondratenko@karazin.ua;
в.о. завідувача кафедри, гарант програми: Дерід Ірина Олександрівна, +38 (097) 153-16-90, i.a.derid@karazin.ua


Пам'ятка абітурієнту
Перелік навчальних дисциплін


ФОКУС ПРОГРАМИ

Освітньо-професійна програма «Міжнародний бізнес» фокусується на забезпеченні здатності розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в сфері міжнародних економічних відносин, особливо на рівні міжнародного бізнесу, що характеризується комплексністю та невизначеністю умов. Програма передбачає формування уміння застосовувати наукові теорії та методи в сфері міжнародних відносин, зосереджена на вивченні міжнародних економічних відносин, міжнародного бізнесу та управління ним, різних аспектів бізнес-економіки, вивченні двох іноземних мов та формуванні у студента соціальних навичок.

ПРО ПРОФЕСІЮ

Міжнародний бізнес є міждисциплінарною освітньою програмою в рамках міжнародних економічних відносин. Щоб обрати напрям вступу, необхідно визначитись із сферою інтересів та місцем бажаної роботи. Міжнародний бізнес спеціалізується на мікроекономічному рівні міжнародних економічних відносин (фірми, що займаються міжнародною діяльністю, транснаціональні корпорації, їх менеджмент та маркетинг).

Програма є прикладною, оскільки саме фірма в умовах ринку є основою економіки, а міжнародна фірма – основою глобальної економіки.

ПРО КАР’ЄРУ

Успішна кар’єра в міжнародному бізнесі неодмінно пов’язана зі знанням іноземних мов, принципів міжнародних економічних відносин, основ бухгалтерського обліку та звітності, фундаментальних економічних дисциплін, міжнародного бізнесу та іншими знаннями, що отримують студенти протягом навчання за освітньою програмою «Міжнародний бізнес».

Можливі первинні професії:

 • інспектор з експорту,
 • агент торговельний,
 • фахівець з корпоративного управління,
 • дипломатичний агент,
 • помічник керівника підприємства (установи, організації),
 • менеджер (управитель) з маркетингу,
 • менеджер (управитель) із зовнішньоекономічної діяльності.

Також компетентності, здобуті при навчанні за цією освітньою програмою, дають можливість працювати на таких посадах:

 • експерт із зовнішньоекономічних питань,
 • консультант із зовнішньоекономічних питань,
 • консультант з маркетингу,
 • оглядач з економічних питань,
 • економіст,
 • економіст з міжнародної торгівлі.

Також випускник має здатність до перекладацької діяльності в галузі міжнародних відносин. Місця для працевлаштування: Міністерство закордонних справ, дипломатичні представництва, обласні державні адміністрації, міжнародні організації економічного профілю, приватні структури, які реалізують діяльність у сфері міжнародних економічних відносин (зовнішньоекономічні відділи фірм, транснаціональні корпорації), фізична особа-підприємець.

ПРО ПЕРЕВАГИ НАВЧАННЯ

Студенти в своїй програмі навчання мають дисципліни обов’язкові та дисципліни за вибором. Обов’язкові дисципліни для міжнародного бізнесу забезпечують потужний базис економіста-міжнародника широкого профілю зі знанням іноземної мови (студент вивчає англійську мову та іноземну мову і переклад у великих обсягах та проходить перекладацьку практику), а також дають основні знання та вміння в сфері міжнародного бізнесу. Дисципліни за вибором спрямовані вже на вивчення різних аспектів міжнародного бізнесу, що цікавлять студента, а також на опанування другої іноземної мови (якої саме із переліку, обирає студент ) та міжфакультетских дисциплін (студент бакалаврату на 2 та 3 курсі навчання обирає собі по дві дисципліни, пропоновані іншими факультетами університету). Читання основної маси дисциплін з міжнародного бізнесу забезпечується професорсько-викладацьким складом випускової кафедри. На кафедрі проводиться щорічна науково-практична конференція з проблем міжнародного бізнесу. Викладачі активно залучають до науки студентів (до написання статей, участі в конференціях). Практичну сторону підготовки забезпечують зустрічі з роботодавцями, майстер-класи, проходження виробничої практики. Студенти беруть участь у науковому гуртку «Міжнародний маркетинг та фінанси», засіданнях дискусійно-дебатного клубу геополітичного напряму SPEECH, в студентському науковому товаристві, в профбюро студентів факультету тощо.

Під час навчання хлопцям та дівчатам надається можливість проходити військову підготовку, після якої вони отримують військове звання «молодший лейтенант запасу».

У разі неможливості навчатися очно, студенти одержують повноцінну дистанційну освіту, яка реалізується шляхом проведення занять за розкладом у вигляді відеоконференцій, а закріпити знання, прочитати конспект, ще раз переглянути презентацію та додаткові матеріали, виконати самостійну роботу чи практичне завдання студент може в курсах в середовищі навчання від Центру електронного навчання Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна або в Google Classroom.

Кожен студент одержує корпоративну каразінську пошту та користується персональним електронним кабінетом, де одержує доступ до такої інформації як розклад, обрання вибіркових дисциплін, ознайомлення з власними оцінками та інше. Студенти співпрацюють із кураторами, які з ними на постійному зв’язку.

Презентація освітньої програми