Підготовка бакалаврів за освітньою програмою «Міжнародний бізнес»


Профільна кафедра кафедра міжнародного бізнесу та економічної теорії
Опис освітньої програми


Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

1 курс

Назва дисципліни Викладач Анот. Роб.пр. НМКД
Менеджмент Лазаренко В.Є. PDF PDF PDF
Економічна історія Дерід І.О. PDF PDF PDF
Маркетинг Лазаренко В.Є. PDF
Основи економічної теорії Шедякова Т.Є. PDF PDF PDF
Мікро- та макроекономічні основи МБ Шкодіна І.В., Шедякова Т.Є. PDF
Основи наукових досліджень та інформ. культури Кондратенко Н.Д. PDF PDF PDF
Країнознавство Панасенко Г.С. PDF PDF PDF
Вступ до фаху Шедякова Т.Є. PDF PDF PDF
Основи дипломатії Рєзніков В.В.
Теорія статистики та прогр. засоби статист. аналізу Кондратенко Н.Д. PDF PDF PDF

На 1-му курсі також викладаються: «Історія України» , «Математика для економістів», «Іноземна мова» фахівцями інших факультетів.

2 курс

Назва дисципліни Викладач Анот. Роб.пр. НМКД
Зовнішня політика та зовнішньоекономічні зв’язки України Дерід І.О. PDF PDF PDF
Мікро- та макроекономічні основи МБ Шкодіна І.В., Шедякова Т.Є. PDF PDF PDF
Міжнародна інформація та інформ-аналіт. діяльність Кондратенко Н.Д. PDF PDF PDF
Економіка фірми Майборода О.Є. PDF PDF PDF
Міжнародні економічні відносини Довгаль О.А. PDF PDF PDF
Розрахунки та платежі в МБ Лєгостаєва О.О. PDF PDF PDF
Бренд-менеджмент у МБ Шедякова Т.Є. PDF PDF PDF

На 2-му курсі також викладаються «Іноземна мова», ,«Друга іноземна мова (німецька або французька)» «Філософія» фахівцями інших факультетів університету і міжфакультетські дисципліни за вибором студентів.

3 курс

Назва дисципліни Викладач Анот. Роб.пр. НМКД
Управління міжнародним бізнесом Архієреєв С.І. PDF PDF PDF
Економ-матем. моделювання світогосподар. процесів Ханова О.В. PDF PDF PDF
Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності Лєгостаєва О.О. PDF PDF PDF
Міжнародне публічне і приватне право Файєр О.А. PDF
Управління міжнародним маркетингом Тимошенков І.В. PDF
Міжнародна економіка Лазаренко В.Є.
Ризик-менеджмент в МБ Дерід І.О. PDF PDF PDF
Міжнародний бізнес Архієреєв С.І. PDF PDF PDF

На 3-му курсі також викладаються «Іноземна мова і переклад», «Друга іноземна мова (німецька або французька або китайська)» і міжфакультетські дисципліни за вибором студентів, студенти проходять виробничу практику.

4 курс

Назва дисципліни Викладач Анот. Роб.пр. НМКД
Ціноутворення на світових товарних ринках Шиловцева Н.В. PDF PDF PDF
Логістика Майборода О.Є. PDF PDF PDF
Міжнародні фінанси Шкодіна І.В. PDF PDF PDF
IT-забезпечення в системі МБ та основи електронної комерції Кондратенко Н.Д. PDF PDF PDF
Міжнародні інвестиції Майборода О.Є. PDF PDF PDF
Ділові переговори в МБ Кондратенко Н.Д. PDF PDF PDF
Міжнародне оподаткування Лєгостаєва О.О. PDF PDF PDF
Теорія і практика зовнішньої торгівлі Григорова-Беренда Л.І. PDF PDF PDF
PR-менеджмент та реклама в МБ Дерід І.О. PDF PDF PDF

На 4-му курсі також викладаються «Іноземна мова і переклад», «Друга іноземна мова (німецька або французька або іспанська)», студенти проходять перекладацьку практику (без відриву від навчання), виконують кваліфікаційну роботу з захистом в ЕК та здають комплексний атестаційний екзамен за фахом.