Магістратура: освітня програма «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»


Галузь знань: 29 «Міжнародні відносини»
Спеціальність: 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»
Освітня програма: «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»
Рівень вищої освіти: другий (магістерський)
Освітня кваліфікація: магістр міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій

Випускова кафедра: міжнародних відносин, міжнародної інформації та безпеки
Адреса: майдан Свободи, 6, ауд. 264
Контактні особи: Федорова Ганна Юріївна, +38 (095) 034-23-76, g.y.fedorova@karazin.ua;
в.о. завідувача кафедри: Пересипкіна Ірина Валеріївна, +38 (057) 705-10-59, iryna.peresypkina@karazin.ua


Перелік навчальних дисципін


ФОКУС ПРОГРАМИ

Освітня програма призначена для підготовки висококваліфікованих фахівців, здатних розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері міжнародних відносин, зовнішньої політики та міжнародних комунікацій, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов, передбачають проведення досліджень та запровадження інновацій з з фаховим акцентом на дипломатичну та консульстку роботу.

ПРО ПРОФЕСІЮ

Фахівець з міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій є спеціалістом у сфері зовнішньої політики, світової політики, міжнародних відносин, міжнародної безпеки та конфліктології, міжнародних комунікацій, розвитку країн Сходу. Він здійснює комплексний аналіз та прогнозування міжнародних відносин та зовнішньої політики держав, працює у галузі зовнішньої політики та міжнародного співробітництва, у міжнародних організаціях, освітніх та науково-дослідних інституціях.

Основними об´єктами вивчення за освітньою програмою є міжнародні відносини, транскордонні та транснаціональні відносини, зовнішня політика держав, зовнішня політика та національні інтереси України, міжнародні організації, міжнародні комунікації, держави та міжнародні регіони у взаємодіях на глобальному, регіональному та локальному рівнях, міжнародна безпека та конфлікти, методологія та методи міжнародно-політичних досліджень, досліджень міжнародних комунікацій, регіональних студій з фаховим акцентом на дипломатичну та консульську роботу.

ПРО КАР’ЄРУ

Випускник може обіймати первинні посади в органах державної влади та самоврядування різних рівнів, в міжнародних організаціях, у комерційних та недержавних структурах. Випускники можуть займатися інформаційно-аналітичною, консультативною, експертною діяльністю у сфері зовнішньої політики, міжнародного співробітництва та міжнародних відносин, а також здійснювати педагогічну та науково-дослідницьку діяльність на різноманітних посадах, зокрема:

  • аташе;
  • дипломатичний агент та дипломатичний кур’єр;
  • помічник експерта зі зовнішньополітичних питань;
  • перекладач;
  • викладач закладу вищої освіти;
  • експерт з суспільно-політичних питань країн/регіонів та консультант із суспільно-політичних питань (в партіях та інших громадських організаціях);
  • політичний оглядач;
  • аналітик-референт прес-служби зовнішньополітичного відомства або дипломатичної установи;
  • аналітик-міжнародник відділу зв’язків з громадськістю державних установ, комерційних структур, спільних підприємств.

Випускники можуть продовжити освіту на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти для здобуття ступеня «доктор філософії» за будь-якою спеціальністю чи галуззю знань.

ПРО ПЕРЕВАГИ НАВЧАННЯ

Воснові підготовки євивчення декількох іноземних мов, оволодіння ґрунтовними професійними теоретичними та практичними знаннями, отримання кваліфікації для політичного аналізу міжнародних відносин ізовнішньої політики держав.

Під час навчання студенти мають широкий доступ до національних та міжнародних програм академічної мобільності (паралельного навчання або стажування в університетах України та вузах інших країн), до міжнародних грантів та інших освітніх та наукових проектів.

Базами практики можуть бути Міністерство закордонних справ України, комісії та комітети Верховної Ради України, інші державні установі та органи місцевого самоврядування, комерційні підприємства.