Підготовка магістрів за освітньою програмою «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»


Профільна кафедра кафедра міжнародних відносин, міжнародної інформації та безпеки


«МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ, СУСПІЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ ТА РЕГІОНАЛЬНІ СТУДІЇ»


Другий (магістерський) рівень вищої освіти

1 курс


Назва дисципліни Викладач Анот. Роб.пр НМКД Syllab.
Політологія міжнародних відносин Гайко О.С. PDF PDF PDF PDF
Політика європейської та євроатлантичної інтеграції Матюшенко І.Ю. PDF PDF PDF PDF
Міжнародне публічне право Кононенко В.П. PDF PDF PDF
Міжнародна безпека Гайко О.С. PDF PDF PDF PDF
Актуальні проблеми МВ та глобального розвитку Філатова О.Є. PDF PDF PDF PDF
Зовнішня політика Європейського Союзу Новікова Л.В. PDF PDF PDF PDF
Тайм-менеджмент /
Конфлікт-менеджмент /
Менеджмент проектів /
Логіка /
Креативне мислення /
Спічрайтинг /
Нетворкінг /
Командоутворення
Нестеренко В.О.
Попова Н.В.
Солових В.П.
Полтавцева О.М.
Попова Н.В.
Хижняк О.В.
Мовчан У.І.
Хижняк О.В.
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF

PDF
PDF
PDF
PDF
PDF

PDF
Моделювання та пронозування в МВ /
Аналіз та прогнозування міжнародних подій /
Безпекові аспекти міжнародних відносин
Солових Є.М.
Застава І.В.
Солових Є.В.
PDF
PDF
PDF
PDF

PDF
PDF

PDF
PDF

PDF
Сучасні тенденції розвитку світ. політики /
Зовнішньополітичні стратегії і доктрини /
Механізми регулювання міжнародних відносин
Мовчан У.І.
Алексєєва Т.І.
Алексєєва Т.І.
PDF
PDF
PDF

PDF
PDF
Глобалізація та міжнародна інтеграція /
Міжнародні системи та глобальний розвиток /
Міжнародні організації та глобалізація
Застава І.В. PDF
PDF
PDF
Теоретичні та прикладні дослідження МВ та світ. політики /
Релігійний фактор у світовій політиці /
PR-технології у міжнародних відносинах
Хижняк Л.М.
Хижняк Л.М.
Хижняк О.В.
PDF
PDF
PDF


PDF

При підготовці магістрів 1 курсу також викладаються: «Іноземна мова спеціальності» (syllabus), «Друга іноземна мова» (німецька)» (syllabus) фахівцями профільних факультетів університету.

Також магістри у 1 семестрі протягом усього терміну навчання працюють над кваліфікаційною роботою.

2 курс


Назва дисципліни Викладач Анот. Роб.пр НМКД Syllab.
Інформаційні війни в міжнародних відносинах Каплін О.Д. PDF PDF PDF
Аналіз та прогнозування зовнішньої політики Застава І.В. PDF PDF PDF PDF
Ведення переговорів та публічна дипломатія
в дипломатичних відносинах
Рєзніков В.В. PDF PDF
Сучасні війни та тероризм Зіняк Л.В. PDF PDF PDF PDF
Концепції та стратегії міжнародної інформаційної безпеки Солових В.П. PDF PDF PDF PDF
Стратегічне партнерство та асиметричні відносини Хижняк О.В. PDF PDF PDF PDF

При підготовці магістрів 2 курсу також викладаються: «Теорія і практика перекладу за фахом» фахівцями профільних факультетів університету.

Також магістри у 3 семестрі складають атестаційний екзамен з іноземної мови і перекладу за фахом, комплексний атестаційний екзамен за фахом, захищають кваліфікаційні роботи в ЕК.

Яндекс.Метрика