Підготовка магістрів за освітньою програмою «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»


Профільна кафедра кафедра міжнародних відносин, міжнародної інформації та безпеки


«МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ, СУСПІЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ ТА РЕГІОНАЛЬНІ СТУДІЇ»


Другий (магістерський) рівень вищої освіти

1 курс


Назва дисципліни Викладач Анот. Роб.пр НМКД Syllab.
Актуальні проблеми МВ та глобального розвитку Вінникова Н.А. PDF PDF PDF
Дипломатична служба зарубіжних країн Доценко О.М. PDF PDF
Моделювання та пронозування МВ Лубенець С.В. PDF PDF PDF
Проблеми національної та регіональної безпеки Алексєєва Т.І. PDF PDF PDF
Регіональні системи міжнародних відносин Кононенко В.П.
Міжнародна політика та політичні комунікації Солових Є.М. PDF

Також викладаються «Іноземна мова спеціальності» (syllabus), «Політологія міжнародних відносин» фахівцями профільних факультетів університету.

2 курс


Назва дисципліни Викладач Анот. Роб.пр НМКД Syllab.
Аналіз та прогнозування зовнішньої політики Лубенець С.В. PDF PDF PDF
Дипломатична робота та дипломатичні документи Застава І.В.
Система та механізми здійснення зовнішньої політики Застава І.В. PDF PDF PDF
Організація дипломатичних брифінгів та конференцій Лубенець С.В. PDF PDF

Також викладаються «Друга іноземна мова» фахівцями профільних факультетів університету, студенти проходять переддипломну (виробничу) практику та захищають кваліфікаційні роботи в ЕК.