Підготовка магістрів за спеціальністю «Готельно-ресторанна справа»


Профільна кафедра кафедра міжнародної електронної комерції та готельно-ресторанної справи
Опис освітньої програми


Другий (магістерський) рівень вищої освіти

НМКД


1 курс


Назва дисципліни Викладач Роб.пр.
Методологія і організація наукових досліджень Жихор О.Б. PDF
Управління персоналом та етика бізнесу Миколенко О.П. PDF 
Інновац. технології та технології здорового харчування в ГРГ Терешкін О.Г. PDF 
Стратег. управління підприємств індустрії гостинності Данько Н.І. PDF 
Управління якістю послуг в готелях і ресторанах Соколовська О.О. PDF 
Ризик-менеджмент в ГРБ Миколенко О.П. PDF 
Аналіз ринків ГРБ Писаревський М.І. PDF 
Управління СПА та велнес-підприємствами Червоний В.М. PDF 
Планування заходів та кейтеринг Гревцева Н.В. PDF 
Управління проєктами в ГРБ Данько Н.І. PDF 

Також викладаються «Глобальні проблеми сучасності», «Іноземна мова за професійним спрямуванням» фахівцями профільних факультетів університету.

2 курс

Студенти проходять виробничу та переддипломну практику і захищають кваліфікаційну роботу в ЕК.