Жихор Олена Борисівна


доктор економічних наук, професор, академік ГО «НАН Вищої освіти України», член експертної групи МОНУ за науковим напрямом «Суспільні науки»

Профіль у Google Академії
Профіль у ResearchGate
ORCID ID
Scopus Autor ID
Науковці України

Контактна інформація:

Адреса: ауд. 262а, майдан Свободи, 6, м. Харків, 61077
E-mail: olena.zhykhor@karazin.ua

Наукові інтереси: регіональна економіка, управління фінансово-економічною безпекою суб’єктів господарювання, локальні (місцеві) фінанси, економіка щастя.

Курси, що викладаються:

 1. Організація виставкової діяльності.
 2. Інвестування в готельно-ресторанному бізнесі.
 3. Методологія і організація наукових досліджень.
 4. Економіка та планування діяльності підприємств туризму.
 5. Фінансово-економічна грамотність.

Список основних публікацій

Одноосібні монографії

 1. Жихор О. Б. Соціально-економічний вимір розвитку науки і науково-технічної діяльності в регіонах України: монографія. — Львів: Ліга-Прес, 2008. — 248 с.
 2. Жихор О. Б. Інноваційна політика розвитку регіонів: теорія та практика формування, механізми реалізації: [монографія] / Жихор Олена Борисівна. — Львів: Інститут регіональних досліджень НАН України, 2009. — 544 с. (Серія «Проблеми регіонального розвитку»).
Підручники
 1. Фінанси: курс для фінансистів. Підручник. / За ред. д. е. н., проф. Буряка П. Ю., д. е. н., проф. Жихор О. Б. — К.: «Хай-Тек Прес», 2010. — 528 с. (з грифом МОНУ).
 2. Фінанси: курс для банкірів. Підручник. / За ред. Тридіда О. М., Жихор О. Б. — К.: УБС НБУ, 2012. — 507 с. (з грифом МОНУ).
 3. Фінансова безпека суб`єктів господарювання: підручник з грифом МОНУ / авт. кол.; за ред. д-ра екон. наук, проф. О. Б. Жихор. — К: УБС НБУ, 2014. — 605 с.
 4. Економічна безпека: підручник з грифом МОНУ / авт. кол. ; за ред. д-ра екон. наук, проф. О. Б. Жихор, д-ра екон. наук, проф. О. І. Барановського. — К.. УБС НБУ, 2015. — 467 с. (з грифом МОНУ).
 5. Місцеві фінанси: підручник / авт. кол. ; за ред. д-ра екон. наук, проф. О. Б. Жихор, д-ра екон. наук, проф. О. П. Кириленко. — К.: УБС НБУ, 2015.— 579 с.
 6. Фінансово-економічна грамотність: підручник: [у 2 частинах] — Ч. 1: Основи національної економіки, економіки регіонів та фінансової системи України / за ред. д-ра екон. наук, проф. О. Б. Жихор, д-ра екон. наук, проф. О. В. Димченко. — Київ: Кондор, 2017. — 1024 с.
 7. Фінансово-економічна грамотність: підручник: [у 2 частинах] — Ч. 2: Банківська система України, загальні поняття про облік, аудит та економічний аналіз в умовах ринкової економіки / за ред. д-ра екон. наук, проф. О. Б. Жихор. — Київ: Видавничий дім «Кондор», 2018. — 440 с.
  Підручник «Фінансово-економічна грамотність» здобув Першу премію Конкурсу за кращі наукові праці у 2017-2018 рр. з номінації «Підручники» ГО «НАН ВО України».
Яндекс.Метрика