Жихор Олена Борисівна


доктор економічних наук, професор, академік НАН вищої освіти України

Профіль у Google Академії
Профіль у ResearchGate
ORCID ID
Scopus Autor ID
Науковці України

Контактна інформація:

Адреса: ауд. 262а, майдан Свободи, 6, м. Харків, 61077
Телефон: +38 (057) 707-51-60
E-mail: olena.zhykhor@karazin.ua

Наукова та освітня діяльність, стажування та підвищення кваліфікації:

 • член експертної групи МОНУ для проведення оцінювання ефективності діяльності закладів вищої освіти в частині проведення ними наукової (науково-технічної) діяльності за науковим напрямом «Суспільні науки» у 2020/2021 н.р.;
 • науковий керівник 14 переможців II етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт та Всеукраїнських олімпіад у 2017-2021 рр. (2020/2021 н.р.: диплом I ступеня ВКСНР за спеціальністю «Готельно-ресторанна справа»; два дипломи II ступеня ВКСНР за спеціалізацією «Управління спортивно-оздоровчою діяльністю»);
 • учасниця міжнародного проекту 530429-TEMPUS-1-2012-1-UK-TEMPUS-JPHES «Інноваційні лабораторії (INNOLAB): використання відкритих інноваційних навчальних платформ та дослідницької діяльності в освіті для підприємств».
 • пройшла курс підвищення кваліфікації від Reikartz Hotel Group «LEVELUP разом з REIKARTZ»-2021.

Нагороди та відзнаки:

 • диплом I ступеня в обласному конкурсі «Молодий новатор Харківщини» за номінацією «Кращий новатор за галуззю знань 07 «Управління та адміністрування» (2019);
 • медаль «За успіхи в науково-педагогічній діяльності» НАН ВО України (2018);
 • перша премія Конкурсу за кращі наукові праці з номінації «Підручники» НАН ВО України за підручник «Фінансово-економічна грамотність» (2017, 2018).

Наукові інтереси:

регіональна економіка, управління фінансово-економічною безпекою суб’єктів господарювання, локальні (місцеві) фінанси, економіка готельних/ресторанних підприємств, економіка щастя

Курси, що викладаються:

 1. Організація виставкової діяльності.
 2. Економіка підприємства.
 3. Методологія і організація наукових досліджень.
 4. Виробнича практика.
 5. Фінансово-економічна грамотність.

Основні публікації:

 1. Zhykhor, O. (2021) Project Management in Universities Under the Global Pandemic: A Focus on Finance // Zhykhor, O., Ryeznikov, V., Iafinovych, O., Pohribna, N., Miedviedkova, N. Lecture Notes in Networks and Systems. Springer, 2021. рр. 667-679. (Scopus)
 2. Zhykhor O., Iafinovych O., Pohribna N., Miedviedkova N. (2020). Public environmental protection project management practices in Ukraine. Mykola Nechyporuk, Vladimir Pavlikov, Dmitriy Kritskiy Ed. in «Integrated Computer Technologies in Mechanical Engineering Synergetic Engineering». Springer, 2020. pp. 405-417 (Scopus).

Підручники

 1. Фінансова безпека суб`єктів господарювання: підручник з грифом МОНУ / авт. кол.; за ред. д-ра екон. наук, проф. О.Б. Жихор. Київ: УБС НБУ, 2014. 605 с.
 2. Економічна безпека: підручник з грифом МОНУ / авт. кол. ; за ред. д-ра екон. наук, проф. О. Б. Жихор, д-ра екон. наук, проф. О. І. Барановського. Київ : УБС НБУ, 2015. 467 с. (з грифом МОНУ)
 3. Місцеві фінанси : підручник / авт. кол. ; за ред. д-ра екон. наук, проф. О.Б. Жихор, д-ра екон. наук, проф. О.П. Кириленко. Київ. : УБС НБУ, 2015. 579 с.
 4. Фінансово-економічна грамотність : підручник : [у 2 частинах]. Ч. 1 : Основи національної економіки, економіки регіонів та фінансової системи України / за ред. д-ра екон. наук, проф. О. Б. Жихор, д-ра екон. наук, проф. О. В. Димченко. – Київ : Кондор, 2017. 1024 с.
 5. Фінансово-економічна грамотність : підручник : [у 2 частинах]. Ч. 2 : Банківська система України, загальні поняття про облік, аудит та економічний аналіз в умовах ринкової економіки / за ред. д-ра екон. наук, проф. О. Б. Жихор. Київ : Видавничий дім «Кондор», 2018. 440 с.

Яндекс.Метрика