Жихор Олена Борисівна


доктор економічних наук, професор, академік НАН вищої освіти України

Профіль у Google Академії
Профіль у ResearchGate
ORCID ID
Scopus Autor ID
Науковці України

Контактна інформація:

Адреса: ауд. 262а, майдан Свободи, 6, м. Харків, 61022
E-mail: olena.zhykhor@karazin.ua

Наукова та освітня діяльність, стажування та підвищення кваліфікації:

 • опубліковано 225 наукових праць, з них: 28 монографій (2 – одноосібні); 8 підручників, з них 4 з грифом МОН України; 73 статті в наукових виданнях, 60 доповідей на міжнародних науково-практичних конференціях та 56 ін.;
 • номінант стипендіальної програми Філіпа Шварца (12-й раунд) від Грайфсвальдського університету (Universität Greifswald, Lehrstuhl für ABWL und Finanzwirtschaft, insbesondere Unternehmensbewertung) кафедри ділового адміністрування, фінансів та оцінки компаній з проектом: «Оцінка ефективності інноваційних проектів компаній/регіонів в Україні: відродження трансформаційної економічної системи у повоєнний період»;
 • науковий керівник 2 захищених дисертацій на здобуття наукового ступеню доктора економічних наук (спеціальність 08.00.03) та 1 захищеної дисертації на здобуття наукового ступеню кандидата економічних наук (08.00.05);
 • член експертної групи МОНУ для проведення оцінювання ефективності діяльності закладів вищої освіти в частині проведення ними наукової (науково-технічної) діяльності за науковим напрямом «Суспільні науки» у 2020/2021 н.р.;
 • науковий керівник 14 переможців II етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт та Всеукраїнських олімпіад у 2017-2021 рр. (2020/2021 н.р.: диплом I ступеня ВКСНР за спеціальністю «Готельно-ресторанна справа»; два дипломи II ступеня ВКСНР за спеціалізацією «Управління спортивно-оздоровчою діяльністю»);
 • учасниця міжнародного проекту 530429-TEMPUS-1-2012-1-UK-TEMPUS-JPHES «Інноваційні лабораторії (INNOLAB): використання відкритих інноваційних навчальних платформ та дослідницької діяльності в освіті для підприємств».
 • пройшла курс підвищення кваліфікації від Reikartz Hotel Group «LEVELUP разом з REIKARTZ»-2021.

Нагороди та відзнаки:

 • диплом I ступеня в обласному конкурсі «Молодий новатор Харківщини» за номінацією «Кращий новатор за галуззю знань 07 «Управління та адміністрування» (2019);
 • медаль «За успіхи в науково-педагогічній діяльності» НАН ВО України (2018);
 • перша премія Конкурсу за кращі наукові праці з номінації «Підручники» НАН ВО України за підручник «Фінансово-економічна грамотність» (2017, 2018).

Наукові інтереси:

оцінка ефективності інноваційних проектів суб'єктів господарювання; фінансова безпека компаній; економічна безпека держави, регіону, суб'єктів господарювання; інноваційна політика регіонального розвитку; локальні (місцеві) фінанси; фінансово-економічна освіта та економіка щастя; економіка готельних/ресторанних підприємств

Курси, що викладаються:

 1. Організація виставкової діяльності.
 2. Економіка підприємства.
 3. Методологія і організація наукових досліджень.
 4. Виробнича практика.
 5. Фінансово-економічна грамотність.
 6. Гроші та кредит.

Основні публікації:

 1. Olena Zhykhor, Valeriy Ryeznikov, Nataliia Pohribna, Vitalina Delas // Digital Finance and Fintech Applications in Ukraine: Current Status and Development Prospects. Lecture Notes in Networks and Systems. Springer, 2022. p. 2022, 367 LNNS, pp. 979–991. (Scopus)
 2. Zhykhor, O. (2021) Project Management in Universities Under the Global Pandemic: A Focus on Finance // Zhykhor, O., Ryeznikov, V., Iafinovych, O., Pohribna, N., Miedviedkova, N. Lecture Notes in Networks and Systems. Springer, 2021. рр. 667-679. (Scopus)
 3. Zhykhor O., Iafinovych O., Pohribna N., Miedviedkova N. (2020). Public environmental protection project management practices in Ukraine. Mykola Nechyporuk, Vladimir Pavlikov, Dmitriy Kritskiy Ed. in «Integrated Computer Technologies in Mechanical Engineering Synergetic Engineering». Springer, 2020. pp. 405-417 (Scopus).

Підручники:

 1. Фінанси: курс для фінансистів. Підручник. / За ред. д.е.н., проф. Буряка П.Ю., д.е.н., проф. Жихор О.Б. К.: «Хай-Тек Прес», 2010. 528 с.(з грифом МОНУ)
 2. Фінанси: курс для банкірів. Підручник. / За ред. Тридіда О.М., Жихор О.Б. К.: УБС НБУ, 2012. 507 с. (з грифом МОНУ)
 3. Жихор О.Б., Куценко Т.М. Економічна безпека: навчальний посібник. Харків: ХІБС УБС НБУ, 2013. 144 с.
 4. Фінансова безпека суб`єктів господарювання: підручник з грифом МОНУ / авт. кол.; за ред. д-ра екон. наук, проф. О.Б. Жихор. К: УБС НБУ, 2014. 605 с.
 5. Економічна безпека: підручник з грифом МОНУ / авт. кол. ; за ред. д-ра екон. наук, проф. О. Б. Жихор, д-ра екон. наук, проф. О. І. Барановського. К. : УБС НБУ, 2015. 467 с.
 6. Місцеві фінанси : підручник / авт. кол. ; за ред. д-ра екон. наук, проф. О.Б. Жихор, д-ра екон. наук, проф. О.П. Кириленко. К.: УБС НБУ, 2015.579 с.
 7. Фінансово-економічна грамотність : підручник : [у 2 частинах]. Ч. 1 : Основи національної економіки, економіки регіонів та фінансової системи України / за ред. д-ра екон. наук, проф. О. Б. Жихор, д-ра екон. наук, проф. О. В. Димченко. Київ : Кондор, 2017. 1024 с.
 8. Фінансово-економічна грамотність : підручник : [у 2 частинах]. Ч. 2 : Банківська система України, загальні поняття про облік, аудит та економічний аналіз в умовах ринкової економіки / за ред. д-ра екон. наук, проф. О. Б. Жихор. Київ : Видавничий дім «Кондор», 2018. 440 с.

Монографії:

 1. Жихор О.Б. Соціально-економічний вимір розвитку науки і науково-технічної діяльності в регіонах України: монографія. Львів: Ліга-Прес, 2008. 248 с.
 2. Жихор О.Б. Інноваційна політика розвитку регіонів: теорія та практика формування, механізми реалізації: [монографія] / Жихор Олена Борисівна. Львів: Інститут регіональних досліджень НАН України, 2009. 544 с. (Серія «Проблеми регіонального розвитку»)

Яндекс.Метрика