Підготовка магістрів за освітньою програмою «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»


Профільна кафедра кафедра міжнародних відносин, міжнародної інформації та безпеки


«МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ, СУСПІЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ ТА РЕГІОНАЛЬНІ СТУДІЇ»


Другий (магістерський) рівень вищої освіти

НМКД та силабуси


1 курс


Назва дисципліни Викладач Роб.пр
Актуальні проблеми МВ та глобального розвитку Солових В.П. PDF
Дипломатична служба зарубіжних країн Доценко О.М. PDF 
Моделювання та пронозування МВ Лубенець С.В. PDF 
Проблеми національної та регіональної безпеки Алексєєва Т.І. PDF 
Регіональні системи міжнародних відносин Кононенко В.П. PDF 
Міжнародна політика та політичні комунікації Солових Є.М. PDF
Стратегія та тактика ведення міжнародних переговорів Пересипкіна І.В. PDF 
Україна та європейський союз: особливості відносин Чернишова Л.О. PDF 
Зовнішня політика ЄС Крютченко М.Л. PDF 
Тайм-менеджмент Миколенко О.П.

Також викладаються «Іноземна мова спеціальності» (syllabus), «Друга іноземна мова», «Політологія в міжнародних відносинах» фахівцями профільних факультетів університету.

2 курс


Назва дисципліни Викладач Роб.пр
Дипломатична робота та дипломатичні документи Крютченко М.Л. PDF 
Міжнародний розвиток та допомога Доценко  О.М. PDF 
Інформаційно-аналітичне забезпечення візитів та переговорів Ченчик Д.В PDF
Механізми регулювання МВ Солових В.П. PDF 

Також викладаються «Друга іноземна мова» фахівцями профільних факультетів університету, студенти проходять переддипломну (виробничу) практику та захищають кваліфікаційні роботи в ЕК.