Черненко Олена Михайлівна


кандидат юридичних наук, доцент кафедри міжнародних відносин, міжнародної інформації та безпеки

Профіль у Google Академії
Профіль у ResearchGate
ORCID ID

Контактна інформація

Адреса: ауд. 264, майдан Свободи, 6, м. Харків, 61022
Телефон: (057) 705-10-59
E-mail: olena.dotsenko@karazin.ua

Освітня та наукова діяльність:

 • учасник проєкту «JOUKRAINE – забезпечення онлайн-освіти для українських студентів» за підтримки програми фінансування DAAD «Україна цифрова: забезпечення академічної успішності під час кризи», Університет прикладних наук Південної Вестфалії, м. Мешеде, Німеччина;
 • член команди проєкту HORIZON «Практика держав щодо обґрунтування прав людини: дослідження залучення громадянського суспільства та прав людини через призму гендеру та інтерсекційності» (1.01094346, HORIZON-CL2-2022-DEMOCRACY-01), Гетеборзький університет, м. Гетеборг, Швеція;
 • експерт-викладач, автор грантової заявки, член робочої групи проєкту Модуль Жана Моне «Цифрова трансформація прав: досвід ЄС» (101127785), Харківський національний університет внутрішніх справ, м. Харків;
 • експерт-викладач, член робочої групи проєкту Модуль Жана Моне «Євроінтеграція України в умовах Індустрії 4.0» (600222-EPP-1-2018-1-UA-EPPJMO-MODULE), Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, м. Харків;
 • викладач, співавтор грантової заявки, член робочої групи проєкту Модуль Жана Моне «Зовнішня політика Європейського Союзу» (600222-EPP-1-2018-1-UA-EPPJMO-MODULE), Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, м. Харків;
 • понад 50 наукових публікацій наукових журналах та матеріалах науково-практичних  конференцій та круглих столів, присвячених проблемним питанням права та міжнародних відносин.

Стажування та підвищення кваліфікації:

 • стажування в рамках міжнародної освітньої програми DAAD – проєкт «JOUKRAINE – забезпечення онлайн-освіти для українських студентів», Університет прикладних наук Південної Вестфалії, м. Мешеде, Німеччина, 2022 р.;
 • підвищення кваліфікації за темою: «Інновації в освіті. Технології стартапів», Приватний вищий навчальний заклад «Європейський університет», м. Київ, 2022 р.;
 • підвищення кваліфікації (участь у конференції) за темою «Підвищення кваліфікації освітян: вимоги та новітні тренди», ВГО «Українська асоціація фахівців з інформаційних технологій», м. Київ, 2021 р.;
 • підвищення кваліфікації та міжнародне стажування  за міжнародною програмою для освітян і науковців «Інтернаціоналізація вищої освіти в контексті глобалізації інноваційного освітнього простору», Варненський університет менеджменту, м. Варна, Болгарія, 2020 р.;
 • підвищення кваліфікації за освітньою програмою «Організація підсумкового контролю знань у дистанційному форматі на базі LMS Moodle», Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, м. Харків, 2020 р.;
 • підвищення кваліфікації за освітньою програмою «Організація підсумкового контролю знань з використанням дистанційного навчання на платформі LMS Moodle», Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, м. Харків, 2020 р.;
 • підвищення кваліфікації за програмою «Технології дистанційного навчання у закладах вищої та фахової передвищої освіти», Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, м. Харків, 2019 р.

Наукові інтереси:

 • інформаційні права людини, цифрова трансформація, інформаційна та кібербезпека, політики ЄС, європейські студії

Курси, що викладаються:

 1. Міжнародне інформаційне право
 2. Міжнародна інформаційна безпека
 3. Захист національного інформаційного простору
 4. Міжнародний захист прав людини
 5. Право зовнішніх зносин
 6. Дипломатична служба зарубіжних країн
 7. Міжнародний розвиток та допомога
 8. Міжнародне економічне право

Відзнаки:

 • підвищення подяказа вагомий внесок у розвиток Студентського наукового товариства (СНТ) університету (Харківський національний університет імені
 • В. Н. Каразіна);
 • подяка за багаторічну працю, високий професіоналізм, підготовку висококваліфікованих фахівців та з нагоди 2150-ї річниці відкриття університету  Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна).

Основні публікації:

 1. Доценко О. М. Нормативно-правове регулювання протидії інформаційному тероризму в США. Організаційно-правові аспекти публічного управління в Україні : Матеріали IX Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції, 15 листопада 2022 р. Полтава : Національний університет імені Юрія Кондратюка, 2022. С. 164–168.
 2. Kozhevnykova V., Dotsenko O. The procedure for recognizing the validity of marriages with a foreign element. “Legal, Economic Science and Praxis”. Journal of Law and Social Sciences. 2021. № 1. P. 17–20.
 3. Доценко О. State sovereignty in the conditions of membership in the European Union. Конституція 1996 року: Україна в системі координат Європейського конституціоналізму : збірник матеріалів і тез науково-практичних заходів конституційного тижня [з нагоди 25-ї річниці Конституції України] / Конституційний Суд України, Національна академія правових наук України. Київ : Ваіте, 2021. Ч. 2. С. 103–106. 
 4. Dotsenko O. Digital Diplomacy Instruments. Європейська дипломатія у ХХІ столітті : матеріали ІV Науково-практичного круглого столу (м. Харків, 17 грудня 2021 року) / за ред. Л. В. Новікової, О. М. Доценко. Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2021. С. 36–39.
 5. Dotsenko O. The value of the Summits of Heads of State and Government of the EU Member States and Partner Countries of Eastern Partnership for Ukraine. Стратегічні напрями зовнішньої політики Європейського Союзу : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 23 квітня 2021 року) / за ред. Доценко О. М., Новікової Л. В., Червяцової А. О.  Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2021. C. 112–119. 
 6. Dotsenko O. COVID-19 tracing applications: is there any privacy threat? Сучасне право в епоху соціальних змін: [Матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, Національний авіаційний університет, 26 лютого 2021 р.] Том 2. Тернопіль: Вектор, 2021. 290 с. С. 83–86.
 7. Derid I., Dotsenko O., Rossi A. Attainment of the global sustainable development model through the break of the vicious circle: poverty–environmental problems–poverty. European Journal of Economics and Management. 2020. Volume 6. Issue 2. P. 6–15.DOI: 10.46340/eujem.2020.6.2