Підготовка магістрів за освітньою програмою «Міжнародні економічні відносини»


Профільна кафедра кафедра міжнародних економічних відносин імені Артура Голікова
Опис освітньої програми


«МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ»


Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Анотації дисциплін та НМКД


1 курс


Назва дисципліни Викладач Роб.пр.
Актуальні проблеми світового господарства і МЕВ Касьян С.А.Гончаренко В.В. PDF 
Міжнародне економічне право Доценко О.М. PDF
Глобальні проблеми сучасності Гончаренко В.В, Касьян С.А. PDF 
Міжнародні валютні та фондові ринки Шуба М.В. PDF 
Новітні технології і методи аналізу МЕВ Ханова О.В. PDF
Міжнародна безпека Ченчик Д.В. PDF
Практикум: Соціальне підприємництво в країнах ЄС Гончаренко В.В. PDF
Практикум: Віртуальне підприємництво
зовнішнішньо-економічної діяльності
Шуба М.В. PDF   
Геоеконом. стратегія України та її регіонал. економ. пріоритети Григорова-Беренда Л.І. PDF
Інноваційна економіка (заочна форма) Довгаль О.А. PDF 

Також викладаються: «Методика викладання у вищій школі», «Іноземна мова і переклад за фахом», «Друга іноземна мова (німецька або французька або іспанська)» фахівцями профільних факультетів університету.

Також магістри проходять педагогічну (асистентську)переддипломну (науково-виробничу) , перекладацьку практику (без відриву від навчання).

2 курс


Назва дисципліни Викладач Роб.пр.
Стратегія регіонального розвитку: європ. контекст Макарчук К.О. PDF 
Україна в системі світогосподарських зв'язків Григорова-Беренда Л.І. PDF 
Електронна комерція в МЕВ Ханова О.В. PDF 
Комерціоналізація високих технологій в країнах світу Матюшенко І.Ю., Ханова О.В. PDF 

Також викладаються: «Іноземна мова і переклад за фахом» та «Основи корпоративного управління» фахівцями профільних факультетів університету. Також студенти захищають кваліфікаційні роботі в ЕК.