Підготовка магістрів за освітньою програмою «Міжнародні економічні відносини»


Профільна кафедра кафедра міжнародних економічних відносин імені Артура Голікова
Опис освітньої програми


«МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ»


Другий (магістерський) рівень вищої освіти

1 курс


Назва дисципліни Викладач Роб.пр.
Актуальні проблеми світового господарства і МЕВ Касьян С.А. PDF 
Міжнародне економічне право Доценко О.М. PDF
Глобальні проблеми сучасності Гончаренко В.В, Касьян С.А. PDF 
Міжнародні валютні та фондові ринки Шуба М.В. PDF
Новітні технології і методи аналізу МЕВ Ханова О.В. PDF
Міжнародна безпека Ченчик Д.В. PDF
Практикум: Соціальне підприємництво в країнах ЄС Гончаренко В.В. PDF
Практикум: Віртуальне підприємництво
зовнішнішньо-економічної діяльності
Шуба М.В. PDF 
Геоеконом. стратегія України та її регіонал. економ. пріоритети Григорова-Беренда Л.І. PDF
Інноваційна економіка (заочна форма) Довгаль О.А. PDF 

Також викладаються: «Методика викладання у вищій школі», «Іноземна мова і переклад за фахом», «Друга іноземна мова (німецька або французька або іспанська)» фахівцями профільних факультетів університету.

Також магістри проходять педагогічну (асистентську)переддипломну (науково-виробничу) , перекладацьку практику (без відриву від навчання).

2 курс


Назва дисципліни Викладач Роб.пр.
Стратегія регіонального розвитку: європ. контекст Макарчук К.О. PDF 
Україна в системі світогосподарських зв'язків Григорова-Беренда Л.І. PDF 
Електронна комерція в МЕВ Ханова О.В. PDF 
Комерціоналізація високих технологій в країнах світу Матюшенко І.Ю., Ханова О.В. PDF 

Також викладаються: «Іноземна мова і переклад за фахом» та «Основи корпоративного управління» фахівцями профільних факультетів університету. Також студенти захищають кваліфікаційні роботі в ЕК.