Підготовка магістрів за освітньою програмою «Міжнародний бізнес»


Профільна кафедра кафедра міжнародного бізнесу та економічної теорії
Опис освітньої програми


Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Анотації дисциплін та НМКД

1 курс

Назва дисципліни Викладач Роб.пр.
Глобальні проблеми сучасності Касьян С.А. PDF
Міжнародне економічне право Доценко О.М. PDF 
МБ в умовах економічної інтеграції Дерід І.О. PDF  
Корпоративні фінанси Шкодіна І.В. PDF 
МБ в цифровій економіці Миколенко О.П. PDF
Корпоративний імідж-промоушен у МБ Тимошенков І.В. PDF 

На 1-му курсі також викладаються «Іноземна мова і переклад за фахом (англійська)», «Друга іноземна мова (німецька або французька або іспанська)», «Методика викладання у вищій школі» фахівцями профільних факультетів університету. Також магістри проходять перекладацьку практику (навчальну)педагогічну та переддипломну практику.

2 курс

Назва дисципліни Викладач Роб.пр.
Актуальні проблеми МБ Тимошенков І.В. PDF 
Україна в системі світогосподарських зв'язків Григорова-Беренда Л.І. PDF 
Сучасні транснаціональні корпорації Шедякова Т.Є. PDF 
Економічна безпека МБ Чемчикаленко Р.В. PDF 
Інноваційне підприємництво та стартап-проектування Лазаренко В.Є.

На 2-му курсі також викладаються: «Іноземна мова і переклад за фахом» мова фахівцями профільних факультетів університету, студенти захищають кваліфікаційну роботу в ЕК.