Кафедра міжнародних відносин, міжнародної інформації та безпеки


В умовах становлення України як суверенної, незалежної держави та обрання курсу нашої держави у напрямі до європейської інтеграції, очевидним є той факт, що з кожним днем все більше зростає потреба у затребуваних фахівцях у сфері міжнародних відносин, у сфері міжнародної інформації та безпеки не тільки в Україні, а й за її межами. Потребу в таких фахівцях мають нині не тільки державні структури – посольства, консульства, торговельні представництва України за кордоном, а також компанії, які здійснюють зовнішньоекономічну діяльність, банки та інші фінансові установи, засоби масової інформації, що висвітлюють міжнародну проблематику.

Забезпечення навчального процесу

На кафедрі міжнародних відносин, міжнародної інформації та безпеки працюють 3 доктори наук та 20 кандидатів наук, які здійснюють підготовку фахівців за спеціальністю «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії». Освітня програма «Міжнародна інформація та міжнародні комунікації» є аналогом відомої освітньої програми «International communications», яка визнається в сучасному світі надзвичайно важливою для розвитку інформаційного суспільства і пропонується такими визнаними університетами світу, як City University London та Leeds Beckett University (Велика Британія), Hanze University of Applied Sciences (Нідерланди), International University of Language and Media (Італія), New Bulgarian University (Болгарія), Vilnius University (Литва), Boston University (США), University of Nottingham Ningbo China (Китай) та іншими.

Кафедра міжнародних відносин, міжнародної інформації та безпеки здійснює підготовку фахівців у міжнародній інформаційній сфері зі знанням якнайменше двох іноземних мов, які можуть працювати у сфері міжнародних відносин, державного управління, в корпоративній та суспільній сферах, забезпечуючи інформаційну взаємодію та міжнародні комунікації з метою налагодження та розвитку зовнішньополітичних, зовнішньоекономічних та культурних зв’язків України з іншими державами.

Наукова робота кафедри

На кафедрі здійснюється обмін досвідом роботи, проводяться проблемні та відкриті лекції й заняття, науково-методичні семінари. Професорсько-викладацький склад кафедри бере активну участь у міжнародних та вітчизняних науково-практичних конференціях, симпозіумах, семінарах, «круглих столах», тренінгах та стажуваннях. Наукові розробки професорсько-викладацького складу кафедри публікуються як в українських наукових виданнях, так і за кордоном.

Кафедра проводить всеукраїнські науково-практичні конференції та «круглі столи», що дає змогу молодим дослідникам набувати позитивного досвіду участі у наукових заходах та поглиблювати знання у сфері міжнародних відносин, міжнародної інформації та безпеки.

Практики і міжнародне співробітництво

З метою закріплення здобутих знань, навичок та вмінь значна увага спрямована на практичну професійно-орієнтовану підготовку студентів, яка передбачає проведення навчальних і виробничих практик, а також міжнародних стажувань.

Кафедрою проведені дипломатичні стажування студентів за програмою Єврошколи «Італія: мистецтво культурної дипломатії» у Римі 2016 року та за програмою Єврошколи «Угорщина: досвід Вишеградської групи в ЄС» у Будапешті 2015 року з метою практичної підготовки нової генерації майбутніх фахівців-міжнародників.

Яндекс.Метрика