Кафедра міжнародного бізнесу та економічної теорії


Кафедра міжнародного бізнесу та економічної теорії (до 2016 року — кафедра економічної теорії) — одна із найстаріших у Каразінському університеті, яка набула статусу загальноуніверситетської після відновлення університету в 1933 році. Університетські традиції викладання різноманітних економічних дисциплін колектив кафедри поєднує з урахуванням вимог часу, висвітленням актуальної проблематики сучасності.

У післявоєнний період кафедра стала випусковою, у 1992 році розділилась на загальноуніверситетську кафедру економічної теорії і кафедру економічної теорії та економічних методів управління економічного факультету. 2005 року перша увійшла до складу факультету міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу.

Забезпечення навчального процесу

Кафедра забезпечує підготовку:

Навчання забезпечує потужний базис економіста-міжнародника широкого профілю зі знанням декількох мов. Викладання більшості дисциплін забезпечується професорсько-викладацьким складом випускаючої кафедри. Практичну підготовку забезпечують зустрічі з роботодавцями та проходження виробничої та перекладацької практики.

Випускники можуть здійснювати професійну діяльність в сфері міжнародного співробітництва та міжнародних відносин, обіймати первинні посади в органах державної влади різних рівнів, в міжнародних та недержавних організаціях, у комерційних структурах та науково-дослідницьких інституціях.

Наукова робота кафедри

Доробок учених кафедри складає значний обсяг статей, монографій, підручників. Професори підготували та продовжують готувати до захисту аспірантів.

Кафедра провоить Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Міжнародний бізнес як фактор розвитку». Викладачі активно залучають студентів до написання статей, участі в конференціях.

Сприяння працевлаштуванню та міжнародне співробітництво

Кафедра турбується про працевлаштування студентів та проходження виробничої практики, зокрема було досягнуто домовленостей про проходження студентами виробничої практики на українсько-американській фірмі «KODA», що займається виробництвом сучасної точної вимірювальної техніки.

Студенти проходили міжнародне стажування в Будапешті (Угорщина), а також навчалися в іноземних вишах за програмою академічної мобільності Erasmus+, зокрема в Turkey Istanbul Ticaret Universitetsi (Туреччина) та Університеті Фоджі (Італія).