Наукова робота


Наукові дослідження кафедри здійснюються за проблемою: 0117U004876 «Інституційні перетворення в умовах сучасного розвитку світової економіки» (керівник теми: д.е.н., проф. С.І. Архієреєв).

Одночасно науковці виконують дослідження за напрямами:

 • Міжнародний бізнес в системі міжнародних економічних відносин (Архієреєв С.І.)
 • Ризики міжнародного бізнесу (Дерід І.О.)
 • Вплив міжнародного бізнесу на рівень життя населення (Дерід І.О.)
 • Державно-приватне партнерство (Балюк О.О.)
 • Нова інституційна економіка(Тимошенков І.В.)
 • Проблеми розвитку та перспективи інтеграції бренд-менеджменту в Україні у міжнародний бізнес (Шедякова Т. Є.)
 • Соціальна відповідальність і етика бізнесу (Тимошенков І.В.)
 • Інституційні перетворення фінансової системи в умовах лобальної невизначеності (Шкодіна І.В.)
 • Економіка освіти (Тимошенков І.В.)
 • Світовий інформаційний простір. Міжнародний електронний бізнес. Ринок інформаційних послуг (доц. Кондратенко Н.Д.)
 • Методологія економічної науки (Тимошенков І.В.)

Для підвищення професійної кваліфікації та педагогічної майстерності викладачі кафедри беруть активну участь у міжнародних та національних конференціях та семінарах.

Кафедрою останніми роками організовано та проведено наступні конференції (з публікацією матеріалів): Всеукраїнська науково-практична конференція «Модернізація як фактор розвитку» (2013); Всеукраїнська науково-практична конференція «Міжнародний бізнес як фактор розвитку» (2016); Студентська наукова конференція «Специфіка відкриття бізнесу в європейських країнах» (2017); Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні перетворення міжнародного бізнесу» (2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023).

Із основними науковими публікаціями професорсько-викладацького складу кафедри можна ознайомитися за посиланням.

На кафедрі діє науковий гурток «Міжнародний маркетинг та фінанси» (професор І.В. Тимошенков та професор І.В. Шкодіна).