Кафедра міжнародної електронної комерції та готельно-ресторанної справи


Кафедра міжнародної електронної комерції та готельно-ресторанної справи створена у січні 2018 року. Створення кафедри викликано новітніми тенденціями розвитку світової економіки, яка багатьма економістами визначається як «економіка послуг».

Забезпечення навчального процесу

Кафедра готує фахівців:

Професорсько-викладацький персонал – висококваліфіковані фахівці, здебільшого з практичним досвідом роботи за фахом – забезпечує викладання низки обов’язкових та вибіркових економічних, технічних дисциплін. Відповідне середовище дозволяє підготувати висококваліфікованих фахівців, здатних працювати в міжнародному контексті. Крім того, випускники бакалаврського рівня володіють знаннями та навичками для відкриття власного бізнесу.

Навчання відбувається за контрактом і за рахунок бюджетних коштів. Форми навчання: денна та заочна (дистанційна).

Освітній процес зорієнтовано на широке використання сучасних програмних продуктів та інформаційних технологій. Викладачі застосовують інноваційні технології навчання та викладання. Крім того, забезпечується віртуальне навчальне середовище на платформі MOODLE з повним онлайн-супроводом.

Випускники кафедри отримують високий рівень знань з кількох іноземних мов та в галузі сучасних інформаційних систем й технологій. Для освітнього процесу долучені також інші кафедри факультету міжнародних економічних відносин, викладачі факультету комп’ютерних наук, іноземних мов Каразінського університету, залучаються й провідні вітчизняні та зарубіжні фахівці-практики HoReCa, IT-компаній, що проводять лекції, семінари та тренінги, в тому числі на базі підприємств.

Наукова робота

Наукові розвідки учених кафедри зосередежені на розробці технологій оздоровчого харчування та управлінні інноваціями у сфері готельно-ресторанних послуг та міжнародній електронній комерції. Наукові здобутки публікуються в монографіях, також запатентовано спосіб отримання солоду.

Викладачі кафедри сприяють й науковій роботі студентів – щорічно проводиться всеукраїнська студентська науково-практична конференція з акутальних питатань міжнародної електронної комерції та готельно-ресторанної справи.

Науковці й студенти беруть активну участь в наукових конференціях, стажуваннях, програмах академічної мобільності.

Міжнародна та національна співпраця

Разом з кафедрою нової та новітньої історії історичного факультету Каразінського університету, Болгарською академією наук та Університетом Ліннеуса (Швеція) 2019 року отримано грант у рамкам проекту Модуль Жана Моне «Інфраструктура, яка об’єднала Європу: історія, сучасність та погляд у майбутнє».

На базі факультету МЕВ та ТБ 2021 року кафедрою проведено Міжнародну літню школу-хакатон (StreamUP Project) спільно з Педагогічним університетом в м. Карлсруе (Німеччина) та Університетом прикладних наук в м. Мешеде (Німеччина) за підтримки Європейського Союзу, EFRE. NRW та Міністерства економіки, диджиталізації та інновацій регіону Південної Вестфалії в Німеччині.

Кафдера спрівпрацює з Університетом прикладних наук в м. Мешеде (Німеччина) щодо реалізації освітньої програми «Міжнародна електронна комерція».

Також здійснюється співпраця щодо академічної мобільності студентів та викладачів з:

  • Педагогічним університетом в м. Карлсруе (Німеччина);
  • Університетом прикладних наук в м. Мешеде (Німеччина);
  • Університетом Західної Аттики в м. Афіни (Греція).

Укладено договір про співпрацю щодо проходження практики студентами та підвищення кваліфікації персоналу Каразінського університету з мережею готелів Reikartz, готелем KharkivPalace, готелем «Вікторія».

Кафедра спрівпрацює з Львівським державним університетом фізичної культури імені Івана Боберського (кафедра готельно-ресторанної справи).