Кафедра міжнародної електронної комерції та готельно-ресторанної справи


Кафедра міжнародної електронної комерції та готельно-ресторанної справи створена у січні 2018 року. Створення кафедри викликано новітніми тенденціями розвитку світової економіки, яка багатьма економістами визначається як «економіка послуг».

Забезпечення навчального процесу

Кафедра готує фахівців:

Професорсько-викладацький персонал – висококваліфіковані фахівці, здебільшого з практичним досвідом роботи за фахом – забезпечує викладання низки обов’язкових та вибіркових економічних, технічних та загальних дисциплін. Академічне середовище дозволяє підготувати висококваліфікованих фахівців, здатних працювати в міжнародному контексті. Крім того, випускники бакалаврського рівня володіють знаннями та навичками для відкриття власного бізнесу.

Навчання студентів відбувається за контрактом і за рахунок бюджетних коштів. Форми навчання: денна та заочна (дистанційна). З 2022 року студенти також долучаються до стипендіальної програми «UkraineDigital: Educationin Times of Crisis».

Освітній процес зорієнтовано на широке використання сучасних програмних продуктів та інформаційних технологій. Викладачі застосовують інноваційні технології навчання та викладання в результаті низки стажувань та підвищення кваліфікації. Крім того, забезпечується віртуальне навчальне середовище на платформі MOODLE з повним онлайн-супроводом.

Випускники кафедри отримують високий рівень знань з кількох іноземних мов та в галузі сучасних інформаційних систем й технологій. До освітнього процесу долучені також інші кафедри факультету міжнародних економічних відносин, викладачі факультету комп’ютерних наук, іноземних мов Каразінського університету, залучаються й провідні вітчизняні та зарубіжні фахівці-практики HoReCa, IT-компаній, що проводять лекції, семінари та тренінги.

Наукова робота

Наукові дослідження учених кафедри зосередежені на розробці технологій оздоровчого харчування та управлінні інноваціями у сфері готельно-ресторанних послуг та міжнародній електронній комерції (більше – на персональних сторінках професорсько-викладацького складу кафедри. Наукові здобутки публікуються в монографіях, також запатентовано спосіб отримання солоду.

Науковці й студенти беруть активну участь у наукових конференціях, стажуваннях, програмах академічної мобільності. Щорічно проводиться всеукраїнська студентська науково-практична конференція з актуальних питань міжнародної електронної комерції та готельно-ресторанної справи.

З 2022 року на кафедрі реалізується 3 міжнародних проєкти:

Міжнародна та національна співпраця

Разом з кафедрою нової та новітньої історії історичного факультету Каразінського університету, Болгарською академією наук та Університетом Ліннеуса (Швеція) 2019 року отримано грант у рамкам проекту Модуль Жана Моне «Інфраструктура, яка об’єднала Європу: історія, сучасність та погляд у майбутнє».

З 2022 року кафедра активно співпрацює з Південновестфальським університетом прикладних наук та Педагогічним університетом Карлсруе (Німеччина) щодо реалізації низки проєктів, в тому числі щодо Модулю Жана Моне «Стале мислення та підприємництво». Модуль Жана Моне «Бізнес-моделі для сталого розвитку: виклики та цифрова трансформація» реалізується спільно з грецьким Університетом Західної Аттики. 

На базі факультету МЕВ та ТБ 2021 року кафедрою проведено Міжнародну літню школу-хакатон (StreamUP Project) спільно з Педагогічним університетом Карлсруе (Німеччина) та Південновестфальським університетом прикладних наук (Німеччина) за підтримки Європейського Союзу, EFR,. NRW та Міністерства економіки, диджиталізації та інновацій регіону Південної Вестфалії в Німеччині. Студенти малу академічну мобільність у м. Берлін.

Кафедра співпрацює з Південновестфальським університетом прикладних наук (Німеччина) щодо реалізації стипендіальної програми за підтримки DAAD "Ukraine digital: ensuring academic success in times of Crisis", метою якої є розробка англомовних курсів викладачами факультету МЕВ та ТБ для студентів, які отримують 600 євро стипендії для навчання та додаткове вивчення курсів в системі неформальної освіти.

Також здійснюється співпраця щодо академічної мобільності студентів та викладачів з:

  • Педагогічним університетом Карлсруе (Німеччина);
  • Південновестфальським університетом прикладних наук (Німеччина);
  • Віденським університетом економіки та бізнесу;
  • Університетом Західної Аттики в м. Афіни (Греція).

Укладено договір про співпрацю щодо проходження практики студентами та підвищення кваліфікації персоналу Каразінського університету з мережею готелів Reikartz, готелем «Вікторія».

Студенти кафедри з 2023 року мають можливість проходити стажування в Італії та Греції.