Підготовка бакалаврів за освітньою програмою «Міжнародна електронна комерція»


Профільна кафедра кафедра міжнародної електронної комерції та готельно-ресторанної справи
Опис освітньої програми


Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

1 курс


Назва дисципліни Викладач Анот. Роб.пр. НМКД
Основи наукових досліджень Страпчук С.І. PDF PDF PDF
Основи економічної теорії Шкодіна І.В. PDF PDF PDF
Вступ до фаху: основи електронної торгівлі Миколенко О.П. PDF PDF PDF
Мікро- та макроекономічні основи МЕК Соболєва М.В.
Інформатика Лубенець С.В. PDF PDF PDF
Основи статистики та обробки даних Страпчук С.І. PDF PDF PDF
Підприємництво Більовська О.О. PDF PDF PDF
Гроші та кредит Жихор О.Б. PDF PDF PDF
Сталі бізнес-моделі Страпчук С.І. PDF PDF PDF

Також викладаються «Історія України» , «Цифровізація бізнес-комунікацій», «Основи веб-дизайну», «Іноземна мова» фахівцями профільних факультетів університету.

2 курс

Назва дисципліни Викладач Анот. Роб.пр. НМКД
Інтернет-маркетинг Страпчук С.І. PDF PDF PDF
Теорія міжнародних відносин Марченко І.С. PDF PDF PDF
Оптимізація та просування сайтів в МЕК Походенко Б.О. PDF PDF PDF
Комп’ютерна графіка і веб-дизайн Горєлков Д.В. PDF PDF PDF
Міжнародні економічні відносини Довгаль О.А. PDF PDF PDF
Платформи для електронної комерції Походенко Б.О. PDF PDF PDF
Комп'ютерна безпека в електронній комерції Чала О.В.
Економіко-математичне моделювання світогосподарських зв’язків Ханова О.В. PDF PDF PDF

Також викладаються «Філософія» , «Іноземна мова», «Друга іноземна мова (німецька або французька або іспанська)» фахівцями профільних факультетів університету та міжфакультетські дисципліни за вибором студентів.

3 курс

Назва дисципліни Викладач Анот. Роб.пр. НМКД
Теорія прийняття рішень Решетняк О.І. PDF PDF
Облік і аналіз ЗЕД Шолом А.С. PDF PDF PDF
Бізнес-аналіз в МЕК Ревякін Г.В. PDF PDF PDF
Аналіз безпеки веб-проектів Чала О.В. PDF PDF
Дипломатична та консульська служба Рєзніков В.В. PDF PDF
Пошукова оптимізація сайта Чала О.В. PDF PDF PDF
Міжнародні фінанси в МЕК Шедякова Т.Є. PDF PDF
Методологія прикладних маркетингових досліджень Данько Н.І. PDF

Також викладаються «Іноземна мова і переклад», «Друга іноземна мова (німецька або французька або іспанська)» фахівцями профільних факультетів університету та міжфакультетські дисципліни за вибором студентів. Також студенти проходять зовнішньоекономічну (виробничу) практику.

4 курс

Назва дисципліни Викладач Анот. Роб.пр. НМКД
Теорія і практика зовнішньої торгівлі Григорова-Беренда Л.І. PDF PDF PDF
Логістика Непрядкіна Н.В. PDF PDF PDF
Маркетингові дослідження та аналіз інформації в МЕК Писаревський М.І.
Управління ІТ-проектами Походенко Б.О. PDF PDF PDF
Інтелектуальні технології управління Походенко Б.О. PDF PDF PDF
Міжнародні фінанси Гончаренко Н.І. PDF PDF PDF
Інтелектуальний аналіз даних в системах ЕК Ревякін Г.В. PDF PDF PDF
Бізнес-планування в МЕК Миколенко О.П PDF PDF PDF
Системи підтримки та прийняття рішень в МЕК Походенко Б.О. PDF PDF PDF

Також викладаються «Іноземна мова і переклад», «Друга іноземна мова» фахівцями профільних факультетів університету, студенти проходять перекладацьку практику (навчальну) без відриву.