Підготовка бакалаврів за освітньою програмою «Міжнародна електронна комерція»


Профільна кафедра кафедра міжнародної електронної комерції та готельно-ресторанної справи

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

1 курс


Назва дисципліни Викладач Анот. Роб.пр. НМКД
Основи наукових досліджень та інформаційної культури Походенко Б.О. PDF
Основи економічної теорії Шиловцева Н.В. PDF PDF
Країнознавство Грицак Ю.П.
Вступ до фаху Казакова Н.А. PDF PDF
Основи електронної торгівлі Походенко Б.О. PDF
Електронні платіжні системи Походенко Б.О. PDF
Веб-технології та веб-програмування Крівцова А.С. PDF PDF PDF
Інформаційні системи і технології Крівцова А.С. PDF PDF PDF
Основи статистики Кондратенко Н.Д. PDF PDF
Мікро- та макроекономічні основи МЕК Соболєва М.В.
Міжнародне публічне і приватне право Здоровко С.С. PDF PDF PDF

На 1-му курсі також викладаються «Історія України», «Математика для економістів», «Іноземна мова» фахівцями профільних факультетів університету.

2 курс

Назва дисципліни Викладач Анот. Роб.пр. НМКД
Світова економіка Казакова Н.А., Марченко І.С. PDF
Міжнародна інформація та інформ-аналіт. діяльність Гончаренко Н.І., Іщенко М.О. PDF PDF PDF
Сучасні технології обробки даних Походенко Б.О. PDF
Технології розробки систем електронної комерції Походенко Б.О. PDF
Економіка підприємства Писаревський М.І.
Теорія прийняття рішень Бабенко В.О.
Комп'ютерна безпека в електронній комерції Походенко Б.О. PDF

На 2-му курсі також викладаються «Філософія», «Іноземна мова», «Друга іноземна мова (німецька або французька або іспанська)» фахівцями профільних факультетів університету та міжфакультетські дисципліни за вибором студентів.

Яндекс.Метрика