Страпчук Світлана Іванівна


кандидат економічних наук, доцент

Профіль у Google Академії
ORCID ID
Профіль у ResearchGate
Researcher ID
Scopus Author

Контактна інформація:

Телефон: +38 (093) 345-34-40
Адреса: ауд. 365, майдан Свободи, 6, м. Харків, 61022
E-mail: svitlanastrapchuk@karazin.ua

Наукова та освітня діяльність, стажування та підвищення кваліфікації:

 • нституційний координатор академічної мобільності Erasmus+ KA107 (Ukraine -Greece) в рамках співпраці з Університетом Західної Аттики (Афіни) (2019-2021 рр.);
 • координатор, лектор проєкту Jean Monnet Module (101085651 – BeSustainAble) «Business Models for Sustainability: Challenges and Digital Transformations» (Бізнес-моделі для сталого розвитку: виклики та цифрова трансформація) (Erasmus+), (2022-2025 рр.);
 • співкоординатор, лектор проєкту Jean Monnet Module (101080031 — StepUP) «Sustainability Thinking and Entrepreneurship» (Стале мислення та підприємництво (Erasmus+), (2022-2025 рр.);
 • лектор проєкту Jean Monnet Module «Інфраструктура, яка об'єднала Європу: історія, сучасність та погляд у майбутнє» (Erasmus+) (2019-2022 рр.);
 • співкоординатор, лектор міжнародної програми DAAD «Ukraine digital: ensuring academic success in times of Crisis 2022» (JOUKRAINE) за програмою «Міжнародна електронна комерція» (Каразінський університет) та Бізнес-адміністрування (Fachhochschule Südwestfalen (University of Applied Sciences), 2022 р.;
 • провідний науковий співробітник НДР «Стратегія й інноваційні технології переробки органічних відходів тваринництва в контексті забезпечення нейтральної деградації земель: від лінійної до циркулярної економіки»;
 • член редакційної колегії іноземного наукового видання Journal of Innovations and Sustainability (Болгарія);
 • експерт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти України за спеціальністю 073 Менеджмент, 075 Маркетинг, реєстр експертів (додаток від 01.10.2019 http://surl.li/aysrc );
 • гарант освітньо-професійної програми «Міжнародна електронна комерція»;
 • пройшла курс підвищення кваліфікації від Reikartz Hotel Group «LEVEL UP разом з REIKARTZ», 2021 р.;
 • пройшла курс підвищення кваліфікації «Soft Skills Development in Teaching Professional Training», IIASC, West Finland College, Huttinen (180 годин/ 6 ECTS), 2022 р.;
 • має рівень В2 з англійської мови (сертифікат ECL).

Наукові інтереси:

сталий розвиток, сталі бізнес-моделі, циркулярна економіка, аграрна економіка, маркетингова ефективність, менеджмент, бізнес-планування

Курси, що викладаються:

 1. Сталі бізнес-моделі
 2. Нейромаркетинг
 3. Основи статистики та обробки даних
 4. Основи наукових досліджень
 5. Сталий розвиток в індустрії гостинності

Основні публікації:

 1. Страпчук С. І. Сталий розвиток аграрних підприємств на засадах циркулярної економіки : монографія. Харків : ДБТУ; Львів : Вид-во «Новий Світ – 2000», 2022. 380 с.
 2. Менеджмент. Навчальний посібник для здобувачів вищої освіти. Вид 2-ге переробл. і допов. / Страпчук С. І., Миколенко О. П., Попова І. А., Пустова В. В. Львів: Видавництво «Новий Світ – 2000», 2022. 356 с.
 3. Strapchuk S., Mykolenko O. (2023). Sustainable development: definition, barriers and consequences for Ukrainian agricultural producers, Journal of East European Management Studies, Number 2, 2023, Vol. 28 PP. 291-310 (Scopus, Web of Science).
 4. Mykolenko O., Strapchuk S., Kozyryeva O. An Empirical Analysis of the Impact of R&D on Productivity in EU Countries. Eropean Financial Systems. Proceeding of the 16th International Scientific Confeerence, Brno: Masaruk University. 2019. P. 377-384.
 5. Koniordos, M., Matvienko-Bilyaeva, G., & Strapchuk, S. (2017). Strategic scenario of an open source of sustainable development for the food system. Economic Annals-XXI, 165(5–6), 56–59. (Scopus, Web of Science)
 6. Strapchuk S. Pattern formation of business conditions in domestic market of crop production / S. Strapchuk // Baltic Journal of Economic Studies, Vol. 2 No 1. Riga: Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2016. – P. 96-100 (Web of Science)