Освітня програма «Міжнародна електронна комерція»


Галузь знань: 29 «Міжнародні відносини»
Спеціальність: 292 «Міжнародні економічні відносини»
Освітня програма:
«Міжнародна електронна комерція»
Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський)
Освітня кваліфікація: бакалавр міжнародних економічних відносин, міжнародна електронна комерція
Випускова кафедра: міжнародної електронної комерції та готельно-ресторанної справи
Адреса: майдан Свободи, 4, 61022, Харків, ауд. 3-66а
Телефон:+38 (057) 707-53-06
Контактна особа:
Данько Наталя Іванівна

Перелік навчальних дисциплін


ПРО ПРОФЕСІЮ

Освітня програма «Міжнародна електронна комерція» є аналогом популярної освітньої програми «E-commerce», за якою навчаються студенти провідних університетів США та Великобританії. Програма поєднує вивчення міжнародних економічних відносин з сучасними комп’ютерними та інформаційними технологіями для підготовки висококваліфікованих фахівців для роботи в сфері міжнародної електронної комерції.

Освітня програма «Міжнародна електронна комерція» спрямована на підготовку висококваліфікованих фахівців із впровадження та використання систем електронної комерції. Електронна комерція охоплює набір технологій та сервісів, що надають можливість представити свої товари й послуги, а також приймати замовлення й отримувати оплату в мережі Інтернет. Системи електронної комерції представлені в першу чергу Інтернет – магазинами і платіжними платформами.

Робота в сфері міжнародної електронної комерції потребує поєднання знань та умінь із застосування інформаційних та інтелектуальних технологій для розробки і впровадження таких систем в мережі Інтернет, а також знань із міжнародних економічних відносин та аналітичної діяльності.

ПРО КАР'ЄРУ

Сфера професійної діяльності фахівців, що пройшли підготовку за освітньою програмою «Міжнародна електронна комерція», передбачає участь у проектах з розробки та впровадження, підтримки інформаційної безпеки, просування в мережі Інтернет систем міжнародної електронної комерції, планування та аналізу діяльності систем міжнародної електронної комерції в якості менеджерів проектів, фахівців та бізнес-аналітиків з впровадження, web-розробки, розвитку, управління доходами систем міжнародної електронної комерції.

Яндекс.Метрика