Кафедра міжнародних відносин, міжнародної інформації та безпеки


презентація кафедри→

В умовах становлення України як суверенної, незалежної держави та обрання курсу нашої держави у напрямі до європейської інтеграції, очевидним є той факт, що з кожним днем все більше зростає потреба у затребуваних фахівцях у сфері міжнародних відносин, у сфері міжнародної інформації та безпеки не тільки в Україні, а й за її межами. Потребу в таких фахівцях мають нині не тільки державні структури – посольства, консульства, торговельні представництва України за кордоном, а також компанії, які здійснюють зовнішньоекономічну діяльність, банки та інші фінансові установи, засоби масової інформації, що висвітлюють міжнародну проблематику.

Забезпечення навчального процесу

Кафедра готує фахівців:

Кафедра здійснює підготовку фахівців у міжнародній інформаційній сфері та у сфері міжнародних відносин зі знанням двох іноземних мов (обов’язкової – англійської мови, за вибором – французької, німецької, іспанської, італійської; китайської мови), які можуть працювати у сфері міжнародних відносин, державного управління, в корпоративній та суспільній сферах, забезпечуючи інформаційну взаємодію та міжнародні комунікації з метою налагодження та розвитку зовнішньополітичних, зовнішньоекономічних та культурних зв’язків України з іншими державами.

Наукова робота кафедри

На кафедрі здійснюється обмін досвідом роботи, проводяться проблемні та відкриті лекції й заняття, науково-методичні семінари. Професорсько-викладацький склад кафедри бере активну участь у міжнародних та вітчизняних науково-практичних конференціях, симпозіумах, семінарах, «круглих столах», тренінгах та стажуваннях. Наукові розробки професорсько-викладацького складу кафедри публікуються як в українських наукових виданнях, так і за кордоном.

Кафедра проводить всеукраїнські науково-практичні конференції та «круглі столи», що дає змогу молодим дослідникам набувати позитивного досвіду участі у наукових заходах та поглиблювати знання у сфері міжнародних відносин, міжнародної інформації та безпеки.

Практики і міжнародне співробітництво

З метою закріплення здобутих знань, навичок та вмінь значна увага спрямована на практичну професійно-орієнтовану підготовку студентів, яка передбачає проведення навчальних і виробничих практик, а також міжнародних стажувань.

Кафедрою проведені дипломатичні стажування студентів за програмою Єврошколи «Італія: мистецтво культурної дипломатії» у Римі 2016 року та за програмою Єврошколи «Угорщина: досвід Вишеградської групи в ЄС» у Будапешті 2015 року з метою практичної підготовки нової генерації майбутніх фахівців-міжнародників.

телеграм-канал кафедри