Навчальна робота


Кафедра готує фахівців:

Для бакалаврів кафедра забезпечує викладання наступних навчальних дисциплін циклу загальнопрофесійної підготовки:

Основи наукових досліджень
Країнознавство Основи світової політики
Політологія Політична географія світу Ділові сучасні документи і кориспонденція
Правознавство Зовнішня політика України Політичний розвиток та політичні системи країн світу
Основи економічної теорії

Циклу професійної підготовки:

Іноземна мова Історія міжнародних відносин Дипломатична та консульська служба
Міжнародне право Теорія та практика комунікацій Міжнародні відносини та світова політика
Вступ до спеціальності Міжнародні економічні відносини Інформаційно-аналітична діяльність в МВ
Друга іноземна мова Теорія міжнародних відносин Іноземна мова спеціальності та фаховий переклад
Міжнародна інформація Дипломатичний протокол і етикет

Для студентів-магістрів забезпечується викладання таких навчальних дисциплін циклів загальної та професійної підготовки:

Методика викладання фахових дисциплін у вищій школі Аналіз та прогнозування зовнішньої політики Теорія та практика перекладу за фахом (англійська)
Іноземна мова спеціальності (англійська) Актуальні проблеми міжнародних відносин та глобального розвитку Методологія та організація наукових досліджень в галузі МВ
Інформаційні війни в міжнародних відносинах Геополітика та геостратегія в сучасному світі Інформаційно-аналітичне забезпечення зовнішньої політики

Окрім обов’язкових дисциплін, кафедра забезпечує викладання дисциплін за вибором циклів загальної та професійної підготовок. Велика увага приділяється підготовці до практичної діяльності майбутніх фахівців, що передбачає проходження виробничих практик і стажувань продовж навчання, а також педагогічної практики на магістратурі.

Викладачі кафедри беруть участь у підготовці студентів інших кафедр факультету міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу, а також викладають міжфакультетські дисципліни для здобувачів освіти з інших факультетів.

Студенти мають доступ до міжнародних програм академічної мобільності, міжнародних грантів на освітні та наукові проекти. Для бакалаврів та магістрів регулярно проводяться семінари і тренінги відомих представників державних установ та бізнесу, а також дискусійні круглі столи за участю експертів у сфері міжнародних відносин, міжнародної інформації та безпеки.


Результати опитування студентів
Освітня програма 2021 рік 2022 рік 2023 рік
Міжнародні відносини PDF PDF PDF 
Міжнародна інформація та міжнародні комунікації PDF PDF PDF 
Міжнародна інформаційна безпека PDF 
Міжнародні відносини, суспільні комунікації і регіональні студії PDF