Навчальна робота


Кафедра забезпечує підготовку:

Кафедра забезпечує викладання дисциплін циклу загальнопрофесійної підготовки для бакалаврів:

Циклу дисциплін професійної і практичної підготовки:

Для студентів-магістрів забезпечується викладання таких навчальних дисциплін циклів загальної та професійної підготовки:

РОЗДІЛИТИ СПИСОК

Маркетинг Підприємництво в Україні Міжнародна біржова та аукціонна діяльність
Менеджмент Управління міжнародним бізнесом Маркетингові дослідження та аналіз інформації
Макроекономіка Міжнародна інформація Міжнародний бізнес в умовах економічної інтеграції
Мікроекономіка Менеджмент та маркетинг Глобальна фінансова та банківська система
Теорія статистики Економічна теорія Ціноутворення на світових товарних ринках
Основи логістики Основи економічної теорії Інноваційне підприємництво та стартап-проектування
Міжнародні фінанси Мікроекономіка та макроекономіка Ризик-менеджмент в міжнародному бізнесі
Бухгалтерський облік Міжнародні інвестиції Корпоративний імідж-промоушен в міжнародному бізнесі
Облік і аналіз ЗЕД Макроекономіка і мікроекономіка Конкуренція у міжнародному бізнесі
Економічна історія Менеджмент ЗЕД підприємств Міжнародний фінансовий менеджмент
Міжнародний бізнес Міжнародна банківська справа Управління міжнародним маркетингом
Економіка підприємства Страхування у міжнародному бізнесі Сучасні транснаціональні компанії

Окрім обов’язкових дисциплін, кафедра забезпечує викладання дисциплін за вибором циклів загальної та професійної підготовок. Велика увага приділяється підготовці до практичної діяльності майбутніх фахівців, що передбачає проходження виробничих практик і стажувань продовж навчання, а також педагогічної практики на магістратурі.

Викладачі кафедри беруть участь у підготовці студентів інших кафедр факультету міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу, викладають для здобувачів освіти з інших факультетів міжфакультетські дисципліни, а також економіку, економічну теорію та менеджмент і маркетинг.

Студенти мають широкий доступ до міжнародних програм академічної мобільності, міжнародних грантів на освітні та наукові проекти. Для студентів спеціальності регулярно проводяться семінари та тренінги відомих вітчизняних та зарубіжних представників бізнесу, а також дискусійні круглі столи за участю експертів у сфері міжнародних економічних відносин щодо актуальних проблем сучасності.

На кафедрі діє науковий гурток «Міжнародний маркетинг та фінанси», його заняття часто відбуваються безпосередньо на підприємствах.

На кафедрі здійснюється захист бакалаврських кваліфікаційних робіт (2023) та магістерських кваліфікаційних робіт (20212022)


Результати опитувань студентів

Освітня програма 2023
Міжнародний бізнес, бакалавр PDF 
Міжнародні фінанси, бакалавр PDF 
Міжнародний бізнес, магістр PDF