Підготовка магістрів за освітньою програмою «Міжнародний бізнес»


Профільна кафедра кафедра міжнародного бізнесу та економічної теорії
Опис освітньої програми


Другий (магістерський) рівень вищої освіти

1 курс

Назва дисципліни Викладач Анот. Роб.пр. НМКД
Глобальні проблеми сучасності Казакова Н.А. PDF PDF PDF
Міжнародне економічне право Доценко О.М. PDF PDF PDF
Міжнародний бізнес в умовах економічної інтеграції Дерід І.О. PDF PDF PDF
Корпоративні фінанси Шкодіна І.В. PDF PDF PDF
Міжнародний бізнес в цифровій економіці Миколенко О.П. PDF PDF PDF
Корпоративний імідж-промоушен у міжнародному бізнесі Тимошенков І.В. PDF PDF PDF

На 1-му курсі також викладаються «Іноземна мова і переклад за фахом», «Друга іноземна мова (німецька або французька або іспанська)», «Методика викладання у вищій школі» фахівцями профільних факультетів університету. Також магістри проходять перекладацьку практику (без відриву від навчання), педагогічну (асистентську) та переддипломну (науково-виробничу практику). Студенти заочної форми навчання проходять виробничу організаційно-аналітичну практику .

2 курс

Назва дисципліни Викладач Анот. Роб.пр. НМКД
Актуальні проблеми МБ Тимошенков І.В. PDF PDF
Україна в системі світогосподарських зв'язків Григорова-Беренда Л.І. PDF PDF PDF
Податкове планування в МБ Лєгостаєва О.О. PDF PDF PDF
Сучасні транснаціональні корпорації Соболєва М.В. PDF PDF
Економічна безпека МБ Лєгостаєва О.О. PDF PDF PDF
Інтелектуальна власність у МБ Соболєва М.В.

На 2-му курсі також викладаються: «Іноземна мова і переклад за фахом» мова фахівцями профільних факультетів університету, студенти захищають кваліфікаційну роботу в ЕК.