Пересипкіна Ірина Валентинівна


кандидат політичних наук, в.о. завідувача кафедри міжнародних відносин, міжнародної інформації та безпеки

Профіль у Google Академії

Контактна інформація

Адреса: ауд. 264, майдан Свободи, 6, м. Харків, 61022
Телефон: (057) 705-10-59
E-mail: iryna.peresypkina@karazin.ua

Наукова та освітня діяльність, стажування та підвищення кваліфікації:

 • стажування в Інституті безпеки, факультету суспільних наук, Природничо-гуманітарного університету (м. Седльце, Польща), (183 години/6 кредитів ECTS), 2023;
 • підвищення кваліфікації «Конструювання дистанційних курсів для системи змішаного навчання у закладах освіти» (6 кредитів), 2021;
 • підвищення кваліфікації «Інновації в системі дистанційного (змішаного) навчання» (6 кредитів), 2021;
 • Course Business analysis, Hillel IT school, 2020;
 • член спеціалізованої вченої ради для присудження ступеня доктора філософії ДФ 64.053.054;
 • член конкурсної комісії ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у 2020/2021 навчальному році за напрямом «Актуальні питання співробітництва з Європейським Союзом», на базі факультету міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна;
 • член Харківської обласної громадської організації «Асоціація політологів Слобожанщини».

Наукові інтереси:

геополітика, геостратегія, демократизація, дипломатія, зовнішня політика, міжнародні відносини

Курси, що викладаються:

 1. Геополітика та теорії цивілізації
 2. Аналіз та прогнозування міжнародних подій
 3. Основи геополітики та геостратегії
 4. Система та механізми здійснення зовнішньої політики
 5. Соціологія міжнародних відносин
 6. Інформаційне забезпечення дипломатичних візитів та переговорів
Основні публікації:

 1. Kuts H., Nakonechny V., Zastava (Peresypkina I.) I., Kuts B., Malysheva O. Marketing Strategies for Rural Territories Development in Ukraine in the Context of Decentralization Reform. Scientific Papers Series Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development. Vol. 21. Issue 2021. P. 339–350. (Web of Science Core Collection PRINT ISSN 2284-7995, E-ISSN 2285-3952)
 2. Пересипкіна І.В.Місце України в міжнародних рейтингах демократичного розвитку: компаративний аналіз індексів демократизації.Сучасне суспільство: Збірник наукових праць / Харківський національний педагогічний університет іменіГ. С. Сковороди. Харків, 2022. Вип. 1 (25). С. 80-94.
 3. Пересипкіна І.В.Демократизація як процес соціального та культурного розвитку суспільства.Сучасне суспільство: Збірник наукових праць / Харківський національний педагогічний університет іменіГ. С. Сковороди. Харків, 2021. Вип. 2 (23). С. 26-39.
 4. Застава І.В. (Пересипкіна І.В.) Демократичні засади формування сучасної зовнішньої політики держави. NaukiSpołeczno-Humanistyczne. Warszawa, 2020. 01(20). P. 61-65.
 5. Застава І.В. (Пересипкіна І.В.) Вплив глобальної демократизації на сучасні міжнародні відносини. Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії. 2020. № 2 (7). С. 52-58.
 6. Застава І.В. (Пересипкіна І.В.) Проблематика демократизації у контексті формування нового світового порядку. Сучасне суспільство: політичні науки, соціологічні науки: збірник наукових праць. Харківський національний педагогічний університет імені  Г.С. Сковороди. Харків, 2020. Вип. 3 (18). С. 84-94.
 7. Застава І.В. (Пересипкіна І.В.) Теоретичні підходи до визначення індикаторів демократії. Сучасне суспільство: політичні науки, соціологічні науки: збірник наукових праць. Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. Харків, 2019. Вип. 1. С. 84-94.
 8. Застава І.В. (Пересипкіна І.В.) Політико-культурні детермінанти демократизації суспільства в контексті глобального політичного розвитку. NaukiSpołeczno-Humanistyczne.Warszawa, 2019. 04(19). P. 90-95.
 9. Застава І.В. (Пересипкіна І.В.) Демократизація суспільства: сутність та особливості реалізації в умовах глобалізаійних процесів. Еvropský politický aprávní diskurz.Praha, 2018. Vol.5. № 4. P. 131-135.
 10. Застава І.В. (Пересипкіна І.В.), Новікова Л.В., Харченко І.М. Інформаційне суспільство та інститути демократії: особливості прояву в сучасних глобалізаційних процесах. Сучасне суспільство: політичні науки, соціологічні науки: збірник наукових праць. Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. Харків, 2017. Вип. 1(13). 191 с. С. 81–94.