Вибіркові дисципліни ОП «Міжнародно-політична регіоналістика», магістерський РВО, 2023/2024 н.р.


Освітня програма: «Міжнародна та європейська економічна інтеграція»


Рівень вищої освіти: МАГІСТР
Курс 1, семестр 2
Пакет 1
Зовнішньополіт. процеси в країнах Сх. Азії 
Культурно-релігійний чинникв суспільно-політ. житті країн Сходу 
Друга іноземна мова (китайська/японська/арабська)
або Пакет 2
Зовн-політ. проц. в країнах Європи та Пн Америки 
Німеччина і Франція у європейські та світовій політиці 
Друга іноземна мова (німецька/французька/іспанська/польська)
деталі  

Зробити вибір за допомогою Е-деканату.