Навчальна робота


Кафедра здійснює підготовку:

Кафедра забезпечує викладання дисциплін циклу загальнопрофесійної підготовки для бакалаврів:

Міжнародна інформація та інформаційно-аналітична діяльність Інформаційно-аналітична діяльність у міжнародних відносинах Міжнародні відносини та світова політика
Зовнішня політика України Кредит і банківська справа Міжнародні організації
Дипломатична та консульська служба Дипломатичний протокол та етикет Теорія МВ
Міжнародне публічне і приватне право Міжнародне приватне право Логістика

Циклу дисциплін професійної і практичної підготовки:

Економіко-математичне моделювання світогосподарських процесів Основи підприємницької діяльності в Україні Теорія і практика зовнішньої торгівлі
Економіка підприємства Система технологій Світові фінанси
Страхування в міжнародному бізнесі Економіка України Товарознавство
Етика міжнародного бізнесу Світова економіка Управління ЗЕД
Історія міжнародних відносин Митне регулювання Інвестування
Вступ до спеціальності МЕВ Облік і аналіз ЗЕД МЕВ
Країнознавство

Спеціальні курси для магістрів міжнародних економічних відносин:

Стратегія регіонального розвитку: європейський контекст Актуальні проблеми світового господарства і МЕВ Україна в системі світогосподарських зв’язків
Глобальні проблеми сучасності Міжнародні валютні та фондові ринки Міжнародне економічне право
Електронна комерція в МЕВ Правове регулювання ЗЕД Інноваційна економіка
Євроінтеграція

Окрім обов’язкових дисциплін, кафедра забезпечує викладання дисциплін за вибором циклів загальної та професійної підготовок. Велика увага приділяється підготовці до практичної діяльності майбутніх фахівців, що передбачає проходження виробничих практик і стажувань продовж навчання, а також педагогічної практики на магістратурі.

Викладачі кафедри беруть участь у підготовці студентів інших кафедр, а також викладають міжфакультетські дисципліни для здобувачів освіти з інших факультетів.

Студенти мають широкий доступ до міжнародних програм академічної мобільності, міжнародних грантів на освітні та наукові проекти. Для студентів спеціальності регулярно проводяться семінари та тренінги відомих вітчизняних та зарубіжних представників бізнесу, а також дискусійні круглі столи за участю експертів у сфері міжнародних економічних відносин щодо актуальних проблем сучасності.

Останніми роками особливого розповсюдження набуває підтримка стажування за кордоном за програмами академічної мобільності. Вже більше 30 бакалаврів і магістрів отримали можливість паралельного навчання за кордоном (у ВНЗ Чехії, Німеччини, Італії, Польщі та ін.).Також у рамках проекту Європейської школи студенти разом з викладачами взяли участь у ІІІ програмі дипломатичного стажування «Угорщина: досвід країн Вишеградської групи в ЄС».

Науковці кафедри активно розробляють навчальні посібники та довідники для вищої школи.

Інформація щодо практики студентів кафедри міжнародних економічних відносин імені Артура Голікова→