Підготовка магістрів за освітньою програмою «Міжнародна та європейська економічна інтеграція»


Профільна кафедра кафедра міжнародних економічних відносин імені Артура Голікова


«МІЖНАРОДНА ТА ЄВРОПЕЙСЬКА ЕКОНОМІЧНА ІНТЕГРАЦІЯ»


Другий (магістерський) рівень вищої освіти

1 курс


Назва дисципліни Викладач Анот. Роб.пр. НМКД
Глобальні проблеми сучасності Казакова Н.А., Касьян С.А. PDF PDF PDF
Експортні стратегії України в умовах сучасних інтеграційних процесів Григорова-Беренда Л.І. PDF PDF PDF
Смарт-спеціалізація регіонів Матюшенко І.Ю. PDF PDF PDF
Експортний потенціал і оцінка експортних можливостей Григорова-Беренда Л.І. PDF PDF PDF
Світове господарство і МЕВ Гончаренко В.В., Касьян С.А., Григорова-Беренда Л.І. PDF PDF PDF
Євроінтеграція Матюшенко І.Ю. PDF PDF PDF
Міжнародні логістичні операції Беренда С.В. PDF PDF PDF
Новітні технології і методи аналізу МЕВ Ханова О.В. PDF PDF PDF

Також викладаються: «Методика викладання у вищій школі», «Іноземна мова і переклад за фахом», «Друга іноземна мова (німецька або французька або іспанська)», «Європейське бізнес-законодавство» фахівцями профільних факультетів університету.

Також магістри проходять педагогічну (асистентську), переддипломну (науково-виробничу) та перекладацьку практику (без відриву від навчання).

2 курс


Назва дисципліни Викладач Анот. Роб.пр. НМКД
Світові інтеграційні процеси Матюшенко І.Ю. PDF PDF PDF
Євроінтегр. України: практ. аспекти Угоди про асоціацію України з ЄС Матюшенко І.Ю. PDF PDF PDF
Міжнародний бізнес-менеджмент Беренда С.В. PDF PDF PDF
Сучасна економ. дипломатія в умовах міжнар. інтеграції Рєзніков В.В. PDF PDF PDF
Нова промислова революція Матюшенко І.Ю. PDF PDF PDF
Міжнародний трансфер технологій Матюшенко І.Ю. PDF PDF PDF

Також викладаються: «Іноземна мова і переклад за фахом» фахівцями профільних факультетів університету. Також студенти захищають кваліфікаційні роботи в ЕК.