Підготовка магістрів за освітньою програмою «Міжнародна та європейська економічна інтеграція»


Профільна кафедра кафедра міжнародних економічних відносин імені Артура Голікова


«МІЖНАРОДНА ТА ЄВРОПЕЙСЬКА ЕКОНОМІЧНА ІНТЕГРАЦІЯ»


Другий (магістерський) рівень вищої освіти

1 курс


Назва дисципліни Викладач Анот. Роб.пр. НМКД
Глобальні проблеми сучасності Казакова Н.А., Касьян С.А. PDF PDF PDF
Експортні стратегії України в умовах сучасних інтеграційних процесів Григорова-Беренда Л.І. PDF PDF PDF
Смарт-спеціалізація регіонів Матюшенко І.Ю.
Міжнародні логістичні операції Беренда С.В. PDF PDF PDF
Світове господарство і МЕВ Гончаренко В.В., Григорова-Беренда Л.І., Касьян С.А. PDF PDF PDF

Також викладаються: «Методика викладання у вищій школі», «Іноземна мова і переклад за фахом», «Друга іноземна мова (німецька або французька)», «Європейське бізнес-законодавство» фахівцями профільних факультетів університету.

Також магістри 1 курсу проходять педагогічну (асистентську), переддипломну (науково-виробничу) та перекладацьку практику (без відриву від навчання), протягом всього терміну навчання працюють над кваліфікаційною роботою.

2 курс


Назва дисципліни Викладач Анот. Роб.пр. НМКД
Глобальні проблеми сучасності Казакова Н.А.,
Касьян С.А.
PDF PDF PDF
Україна в системі світогосподарських зв'язків Григорова-Беренда Л.І. PDF PDF PDF
Сучасна економічна дипломатія в умовах міжнародної інтеграції Рєзніков В.В. PDF PDF PDF
Міжнародний трансфер і комерціалізація технологій в умовах нової промислової революції Матюшенко І.Ю., Ханова О.В. PDF PDF PDF

При підготовці магістрів 2 курсу також викладаються: «Іноземна мова і переклад за фахом», «Друга іноземна мова (німецька або французька)», «Основи корпоративного управління» фахівцями профільних факультетів університету.

Також студенти складають атестаційний екзамен з іноземної мови і перекладу за фахом, комплексний атестаційний екзамен за фахом МЕВ, захищають кваліфікаційні роботи в ЕК.

Яндекс.Метрика