Підготовка магістрів за освітньою програмою «Міжнародні економічні відносини»


Профільна кафедра кафедра міжнародних економічних відносин імені Артура Голікова


«МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ»


Другий (магістерський) рівень вищої освіти

1 курс


Назва дисципліни Викладач Анот. Роб.пр. НМКД
Актуальні проблеми світового господарства і МЕВ Гончаренко В.В.,
Касьян С.А.
PDF PDF PDF
Міжнародне економічне право Новікова Л.В. PDF PDF PDF
Глобальні проблеми сучастності Казакова Н.А.,
Касьян С.А.
PDF PDF PDF
Міжнародні валютні та фондові ринки Шуба М.В. PDF PDF PDF
Інноваційна економіка Довгаль О.А.,
Панкова Ю.М.
PDF PDF PDF
Правове регулювання ЗЕД Дмітрієв В.В.,
Мірошниченко Т.М.
PDF PDF PDF

При підготовці магістрів 1 курсу також викладаються: «Методика викладання у вищій школі», «Іноземна мова і переклад за фахом», «Друга іноземна мова (німецька або французька)» фахівцями профільних факультетів університету.

Також магістри проходять педагогічну (асистентську), переддипломну (науково-виробничу) та перекладацьку практику (без відриву від навчання), протягом всього терміну навчання працюють над кваліфікаційною роботою.

2 курс


Назва дисципліни Викладач Анот. Роб.пр. НМКД
Глобальні проблеми сучасності Казакова Н.А.,
Касьян С.А.
PDF PDF PDF
Україна в системі світогосподарських зв'язків Григорова-Беренда Л.І. PDF PDF PDF
Електронна комерція в МЕВ Ханова О.В. PDF PDF PDF
Євроінтеграція Матюшенко І.Ю. PDF PDF PDF

При підготовці магістрів 2 курсу також викладаються: «Іноземна мова і переклад за фахом», «Друга іноземна мова (німецька або французька)», «Основи корпоративного управління» фахівцями профільних факультетів університету.

Також студенти у 3 семестрі складають атестаційний екзамен з іноземної мови і перекладу за фахом, комплексний атестаційний екзамен за фахом МЕВ, захищають дипломні роботі в ЕК.

Яндекс.Метрика