Підготовка магістрів за освітньою програмою «Міжнародні економічні відносини»


Профільна кафедра кафедра міжнародних економічних відносин імені Артура Голікова
Опис освітньої програми


«МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ»


Другий (магістерський) рівень вищої освіти

1 курс


Назва дисципліни Викладач Анот. Роб.пр. НМКД
Актуальні проблеми світового господарства і МЕВ Гончаренко В.В., Касьян С.А. PDF PDF PDF
Міжнародне економічне право Доценко О.М. PDF PDF
Глобальні проблеми сучасності Казакова Н.А., Касьян С.А. PDF PDF PDF
Міжнародні валютні та фондові ринки Шуба М.В. PDF PDF PDF
Інноваційна економіка Довгаль О.А. PDF PDF PDF
Правове регулювання зовнішньо-економ. діяльності Доля Р.М. PDF PDF PDF
Новітні технології і методи аналізу МЕВ Ханова О.В. PDF PDF PDF
Міжнародна безпека Ченчик Д.В. PDF PDF PDF
Практикум: Соціальне підприємництво в країнах ЄС Гончаренко В.В. PDF PDF PDF
Практикум: Віртуальне підприємництво
зовнішнішньо-економічної діяльності
Шуба М.В. PDF PDF PDF

Також викладаються: «Методика викладання у вищій школі», «Іноземна мова і переклад за фахом», «Друга іноземна мова (німецька або французька або іспанська)» фахівцями профільних факультетів університету.

Також магістри проходять педагогічну (асистентську), переддипломну (науково-виробничу), перекладацьку практику (без відриву від навчання), виробничу організаційно-аналітичну практику.

2 курс


Назва дисципліни Викладач Анот. Роб.пр. НМКД
Стратегія регіонального розвитку: європ. контекст Казакова Н.А. PDF PDF PDF
Україна в системі світогосподарських зв'язків Григорова-Беренда Л.І. PDF PDF PDF
Електронна комерція в МЕВ Ханова О.В. PDF PDF PDF
Євроінтеграція Матюшенко І.Ю. PDF PDF PDF
Третій сектор і соціальна економіка у світовому госп-ві Гончаренко В.В. PDF PDF PDF
Комерціоналізація високих технологій в країнах світу Матюшенко І.Ю., Ханова О.В. PDF PDF PDF

Також викладаються: «Іноземна мова і переклад за фахом» та «Основи корпоративного управління» фахівцями профільних факультетів університету. Також студенти захищають кваліфікаційні роботі в ЕК.