Підготовка магістрів за освітньою програмою «Міжнародні економічні відносини»


Профільна кафедра кафедра міжнародних економічних відносин імені Артура Голікова
Опис освітньої програми


«МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ»


Другий (магістерський) рівень вищої освіти

1 курс


Назва дисципліни Викладач Анот. Роб.пр. НМКД
Актуальні проблеми світового господарства і МЕВ Гончаренко В.В., Касьян С.А. PDF PDF PDF
Міжнародне економічне право Новікова Л.В. PDF PDF PDF
Глобальні проблеми сучасності Казакова Н.А., Касьян С.А. PDF PDF PDF
Міжнародні валютні та фондові ринки Шуба М.В. PDF PDF PDF
Інноваційна економіка Довгаль О.А. PDF PDF PDF
Правове регулювання ЗЕД Дмітрієв В.В., Мірошниченко Т.М. PDF PDF PDF
Новітні технології і методи аналізу МЕВ Ханова О.В. PDF PDF PDF
Міжнародна безпека Гайко О.С.
Практикум: Соціальне підприємництво в країнах ЄС Гончаренко В.В. PDF PDF PDF
Практикум: Віртуальне підприємництво ЗЕД Шуба М.В. PDF PDF PDF

Також викладаються: «Методика викладання у вищій школі», «Іноземна мова і переклад за фахом», «Друга іноземна мова (німецька або французька або іспанська)» фахівцями профільних факультетів університету.

Також магістри проходять педагогічну (асистентську), переддипломну (науково-виробничу), перекладацьку практику (без відриву від навчання), виробничу організаційно-аналітичну практику (заочна форма навчання).

2 курс


Назва дисципліни Викладач Анот. Роб.пр. НМКД
Стратегія регіонального розвитку: європ. контекст Черномаз П.О. PDF
Україна в системі світогосподарських зв'язків Григорова-Беренда Л.І. PDF PDF PDF
Електронна комерція в МЕВ Ханова О.В. PDF PDF PDF
Євроінтеграція Матюшенко І.Ю., Тофанюк О.В. PDF PDF PDF
Основи корпоративного управління Гончаренко Н.І. PDF PDF

Також викладаються: «Іноземна мова і переклад за фахом», «Друга іноземна мова (німецька або французька або іспанська)» фахівцями профільних факультетів університету. Також студенти захищають кваліфікаційні роботі в ЕК.

Яндекс.Метрика