Аспірантура


На факультеті діє аспірантура за спеціальністю 292 «Міжнародні економічні відносини», галузь знань 29 «Міжнародні відносини».

Доктор філософії – це освітній і водночас перший науковий ступінь, що здобувається на третьому рівні вищої освіти на основі ступеня магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста. Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії здійснюється за очною (денною) або заочною формою навчання. Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі становить чотири роки.

Метою освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії з міжнародних економічних відносин є розвиток загальних та фахових компетентностей задля забезпечення підготовки кадрів вищої кваліфікації для здійснення науково-дослідницької діяльності, аналітичної роботи, наукового консультування у сфері бізнесу, державного управління та діяльності недержавних організацій, а також у викладацькій роботі. Випускники програми будуть також підготовлені до роботи у міжнародних дослідницьких проектах та інституціях, до викладання дисциплін міжнародного профілю на високому дослідницькому рівні в університетах України та світу.

Наразі в аспірантурі навчаються 10 аспірантів.

Тимчасовий стандарт вищої освіти
Освітньо-наукова програма

Освітній процес у 2018/2019 навчальному році

Річний календарний графік для денної форми
Річний календарний графік для заочної форми
Розклад занять


Вступ до аспірантури

З інформацією щодо вступу до аспірантури можна ознайомитись на сайті «Абітурієнт Каразінського».

Програма вступного екзамену
Правила прийому для громадян України та іноземців, які постійно проживають в Україні
Правила прийому для іноземних громадян та осіб без громадянства

Нормативні документи


Контакти

Завiдувач відділу аспірантури
Коньшина Ангеліна Вікторівна
Телефон: +38 (057) 707-55-68
Адреса: майдан Свободи, 4, ауд. 3-70
Контактна особа на факультеті
Шуба Марина Володимирівна
Телефон: +38 (057) 707-51-60
Адреса: майдан Свободи, 6, ауд. 378
Яндекс.Метрика