Аспірантура


На факультеті діє аспірантура за спеціальністю 292 «Міжнародні економічні відносини», галузь знань 29 «Міжнародні відносини».

Доктор філософії – це освітній і водночас перший науковий ступінь, що здобувається на третьому рівні вищої освіти на основі ступеня магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста. Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії здійснюється за очною (денною) або заочною формою навчання. Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі становить чотири роки.

Метою освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії з міжнародних економічних відносин є підготовка висококваліфікованих науково-педагогічних кадрів, що передбачає глибоке переосмислення наявних і створення нових комплексних знань і їх впровадження у професійну практику шляхом формування та розвитку у здобувачів програмних компетентностей, необхідних для розв’язання ними актуальних проблем дослідницько- інноваційної, професійної та викладацької діяльності у сфері міжнародних економічних відносин та відображення їх у власному науковому дослідженні.

Наразі в аспірантурі навчаються 5 аспірантів.


ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ


З інформацією щодо вступу до аспірантури можна ознайомитись на сайті «Абітурієнт Каразінського».

Відомості про право здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти Харківським національним університетом імені В. Н. Каразіна (станом на 24 січня 2019 року)

Програма вступного екзамену
Правила прийому для громадян України та іноземців, які постійно проживають в Україні
Правила прийому для іноземних громадян та осіб без громадянства

Презентація завантажити файл→


Контакти

Завiдувач відділу аспірантури
Коньшина Ангеліна Вікторівна
Телефон: +38 (057) 707-55-68
Адреса: майдан Свободи, 4, ауд. 3-70
Контактна особа на факультеті
Шуба Марина Володимирівна
Телефон: +38 (057) 707-51-60
Адреса: майдан Свободи, 6, ауд. 378

Яндекс.Метрика