Вісник


Викладачі та аспіранти кафедр міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу є авторами численних монографій, підручників, навчальних посібників для студентів, аспірантів та викладачів вишів, а також довідників, словників термінів тощо, які можуть стати у нагоді не лише студентам та викладачам, а й фахівцям і підприємцям.

Також на факультеті видається Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (Серія «Міжнародні відносини, економіка, країнознавство, туризм»), в якому публікуються оригінальні проблемні статті з теорії, історії та сучасних проблем міжнародних відносин, світового господарства, міжнародного права, країнознавства та туризму.

Яндекс.Метрика