Згурська Юлія Вікторівна


викладач кафедри туристичного бізнесу та країнознавства

Контактна інформація:

Телефон: +38 (057) 707-53-06
Адреса: к. 366а, майдан Свободи, 6, м. Харків, 61022
E-mail: zghurska@citynet.kharkov.ua

Наукові інтереси:

взаємодія органів місцевого самоврядування з туристичним бізнесом регіону, дослідження світового туристичного ринку, тенденції розвитку міжнародного туризму, перспективні форми підвищення конкурентоздатності туристичної галузі, вплив туризму на соціально-економічний розвиток регіону, вплив маркетингу дестинацій на розвиток регіону

Курси, що викладаються:

  1. Організація ділового туризму