Панасенко Ганна Сергіївна


кандидат політичних наук, доцент кафедри туристичного бізнесу та країнознавства

ORCID ID

Контактна інформація:

Телефон: +38 (057) 707-53-06
Адреса: к. 366а, майдан Свободи, 6, м. Харків, 61022
E-mail: panasenko@karazin.ua

Наукова та освітня діяльність:

Наукові інтереси:

світова політика, мова в політичних технологіях, конфліктологія, теорія переговорів, проблеми комунікації, країнознавство, регіонознавство, міжнародні системи та глобальний розвиток

Курси, що викладаються:

 1. Політичні системи світу
 2. Міжнародне регіонознавство
 3. Педагогічна практика
 4. Виробнича практика
 5. Міжкультурні комунікації в міжнародних відносинах
 6. Країнознавство
 7. Теорія та практика комунікацій
 8. Конфліктологія та теорія переговорів
 9. Політичний консалтинг (за вибором)
 10. Прес-служба (за вибором)
 11. Мистецтво ділових переговорів (за вибором)

Основні публікації:

 1. Панасенко Г. С., Борщ Н. А Хорватський ринок туристичних послуг: забезпечення конкурентоспроможності // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія «Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм». Вип. 13. 2021. с. 186–195.
 2. Панасенко Г. С., Шманатов М. С Спроби порушення цілісності світового господарства застосуванням сучасних методів ведення нетрадиційної війни: досвід України // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм», Вип. 11, 2020, c. 15–22
 3. Панасенко Г. С. Епоха воєнної асиметричності: основні гравці сучасності // Збірка праць Харківського національного педагогічного університету «Сучасне суспільство: політичні науки». 2020. Випуск 2 (21). С. 58–73
 4. Панасенко Г. С., Ковальчук С Є. Геоконфлiктне положення України: сусідський рівень // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна Серія «Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм». Вип. 10. 2019. С. 36–40.
 5. Панасенко Г. С. Вплив сучасних світових конфліктів на розвиток міжнародного туризму // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм». 2019. Випуск9, С. 63–73
 6. Безрук О. О., Панасенко Г. С. Проблеми врегулювання конфліктів низької інтенсивності: фактор переговорів // Education, Law, BusinessCarteroPublishingHouse ∙ Madrid, Spain. 2019. С. 183–188
 7. Панасенко Г. С Динаміка мовних конфліктів у ХХІ столітті // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм». 2018. №8. С. 143–147
 8. Панасенко Г. С. Сучасний стан глобального розвитку культури політичних виборів: український контекст// Вісник Донецького національного університету імені Василя Стуса. Серія політичні науки. 2018. № 3, С. 64–68
 9. Панасенко Г. С. Розвиток мовних конфліктів у сучасній Україні / Г. С. Панасенко // Сучасне суспільство : політичні науки, соціологічні науки, культурологічні науки: зб. наук. праць / Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди. Харків, 2017. Вип. 2 (14). С. 157-174.