Підготовка магістрів за спеціальністю «Готельно-ресторанна справа»


Профільна кафедра кафедра міжнародної електронної комерції та готельно-ресторанної справи
Опис освітньої програми


Другий (магістерський) рівень вищої освіти

1 курс


Назва дисципліни Викладач Анот. Роб.пр. НМКД Syllab.
Методологія і організація наукових досліджень Жихор О.Б. PDF PDF PDF PDF
Управління персоналом та етика бізнесу Миколенко О.П. PDF PDF PDF
Інновац. технології та технології здоров. харчув. в ГРГ Білецька Я.О. PDF
Стратег. управління підприємств індустрії гостинності Данько Н.І. PDF PDF PDF
Управління якістю послуг в готелях і ресторанах Соколовська О.О. PDF
Ризик-менеджмент в ГРБ Миколенко О.П. PDF PDF PDF
Аналіз ринків ГРБ/
Аналіз та прогнозування в сфері послуг/
Міжнародні стандарти індустрії гостинності
Писаревський М.І. PDF PDF PDF
Управління СПА та велнес-підприємствами/
Організація СПА та велнес індустрії/
Інвестування в ГРБ
Червоний В.М.
Планування заходів та кейтеринг/
Комплекс СПА-процедур/
Стандартизація, сертифікація та метрологія в сфері гостинності
Чуйко А.М. PDF PDF PDF PDF
Управління проєктами в ГРБ/
Адмінстрування процесів в ГРБ/
Логістика в індустрії гостинності
Данько Н.І.
Миколенко О.П.
Данько Н.І.
PDF
PDF
PDF
PDF

На 1-му курсі також викладаються «Глобальні проблеми сучасності», «Іноземна мова за професійним спрямуванням» фахівцями профільних факультетів університету, також студенти проходять виробничу практику.

2 курс

Назва дисципліни Викладач Анот. Роб.пр. НМКД Syllab.
Стратегічне управління підприємств індустрії гостинності Данько Н.І. PDF PDF PDF PDF
Управління ризиками в ГРБ Миколенко О.П. PDF PDF PDF
Управління якістю послуг в готелях і ресторанах Соколовська О.О. PDF PDF PDF PDF
Сервісологія Горєлков Д.В. PDF PDF PDF PDF
Інноваційні технології в ГРГ Червоний В.М. PDF

На 2-му курсі студенти проходять передипломну (науково-дослідну) практику (без відриву від навчання) і захищають кваліфікаційну роботи в ЕК.

Яндекс.Метрика